Vlada SBK osniva tim Vlade za spriječavanje trgovine ljudima
Vlada SBK osniva tim Vlade za spriječavanje trgovine ljudima
Aktuelno

Vlada SBK osniva tim Vlade za spriječavanje trgovine ljudima

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M

43. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 21. 5. 2020. godine, u 9 sati

Za sjednicu predlažem

 

 DNEVNI RED

 

1.Zapisnik sa 42. redovne  i 33.vanredne sjednice Vlade -Sekretar Vlade

2.Pravilnik o kategorizaciji turističkih objekata ( suglasnost ) -Ministarstvo privrede

  1. Prijedlog odluke o izdvajanju i raspodjeli sredstava za realizaciju Programa korištenja sredstava pomoći privrednim subjektima kojima je naredbama nadležnih organa zabranjen rad zbog pandemije koronavirusa – Ministarstvo privrede
  2. Analiza II utjecaja pandemije koronavirusa na privredu Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede

5.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dalekovoda 35Kv Kiseljak – Kreševo -Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

6.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj: JH  2 – 03 – 07-1-507-11/20 od 16.4.2020. -Ministarstvo financija

7.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnog sredstva za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku-Ministarstvo pravosuđa i uprave

8.Saglasnost na dopunu Plana nabavke roba, usluga i radova u 2020.godini -Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

9.Prijedlog zaključka o načinu isplate troškova žalbenog postupka u postupcima javnih nabavki- Ured za javne nabavke

10.Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova tehničkog sekretara u Općinskom sudu u Travniku -Ministarstvo pravosuđa i uprave

11.Saglasnost za prijem namještenika na određeno vrijeme u Općinskom sudu u Jajcu -Ministarstvo pravosuđa i uprave

12.Saglasnost za popunu radnih mjesta u Ministarstvu financija -Ministarstvo financija

13.Molba za financijsku pomoć za mjesec april 2020.godine -Agencija za privatizaciju

14.Razrješenja i imenovanja

a) Odluka o osnivanju, imenovanju i nadležnostima Tima Vlade Kantona za sprečavanje trgovine ljudima Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vlada SBK/KSB

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!