Sveuciliste Vitez
Munir Karić: Borci traže zasjedanje Parlamenta u roku od 48 sati
Munir Karić: Borci traže zasjedanje Parlamenta u roku od 48 sati - photo: FENA/Hazim Aljović
BiH

VIDEO: Munir Karić: Borci traže zasjedanje Parlamenta u roku od 48 sati

Demobilisani branioci koji nemaju nikakva primanja očekuju da u roku od 48 sati budu sazvane sjednice kako bi oba doma Federalnog parlamenta, po mogućnosti u istom danu, razmotrila i odobrila zakon o pravima te boračke kategorije u Federaciji BiH i članova njihovih porodica. Razlog za hitnost su očekivanja da primjena budućeg zakona počne da se računa od 1. jula.

To je danas poručio Munir Karić iz Koordinacije boračkih udruženja. On, kao i federalni ministar boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, obratili su se novinarima po završetku sastanka Radne grupe koja je ranije usuglasila prijedlog teksta navedenog zakona, a članovi su joj bili, kao što su i danas, iz redova demobilisanih branilaca, Federalne vlade i Parlamenta FBiH.

Po Karićevoj i Bukvarevićevoj izjavi, akteri sastanka očekuju da uporedo s Prijedlogom zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica – kako glasi službeni naziv ovog akta – oba doma Federalnog parlamenta razmotre i odobre na istim sjednicama rebalans ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH budući da je na taj način osiguran budžetski novac za primjenu zakona.

Ako Federalni parlament ne bude zasjedao u traženih 48 sati, borci će donijeti njihove zaključke, poručio je Karić. Uglavnom neće odustati, dodao je.

Karić je saopćio i dodatni zaključak Radne grupe da na osnovu jednogodišnjeg praćenja i analize primjene budućeg zakona, treba dodatno intervenisati shodno uočenim nedostacima.

Krajnji željeni cilj je, po Karićevim riječima, cjelovit zakon za sve demobilisane branioce u FBiH iz obje komponente, Armije RBiH i HVO-a.

Ministar Bukvarević je pojasnio detalje pripremljenog zakonskog teksta. Propisuje više prava za demobilisane branitelje poput zdravstvene zaštite i prednosti pri zapošljavanju, a za one s 57 godina i starije, redovnu mjesečnu naknadu po osnovu učešća u ratu čija bi se visina u konvertibilnim markama izračunavala množenjem broja mjeseci provedenih u borbi s brojem pet (5 KM za svaki mjesec proveden u borbi). Uvjet za ostvarivanje naknada je da su branioci najmanje godinu bili u oružanim redovima i najmanje toliko u evidenciji nezaposlenih.

Kad je riječ o nekadašnjim maloljetnim dobrovoljcima, pripremljeni zakon upućuje kantonalne nivoe da vlastitim aktima urede prava te kategorije s akcentom na njeno zapošljavanje.

Akteri u Radnoj grupi su, prema zaključcima njenih članova, saglasni i da registar boraca bude objavljen na službenoj internet stranici resornog federalnog ministarstva.

Pripremljeni zakon predviđa da demobilisani branioci dobiju kartice na osnovu kojih bi ostvarivali propisane benefite. Među brojnim drugim pravima, propisuje uplatu za zdravstvo svakog mjeseca nezaposlenim braniocima, kao i finansiranje troškova dženaze i sahrane onih koji napuste ovaj svijet. Najavljuje i kazne poslodavcima koji odbiju dati prednost demobilisanom borcu kod zapošljavanja među kandidatima sa jednako ispunjenim ostalim uslovima za radno mjesto.

Po Bukvarevićevoj izjavi, članovi Radne grupe podržali su jednoglasno tekst ovog zakona koji je u međuvremenu utvrdila Federalna vlada i uputila ga u hitnu parlamentarnu proceduru, uz zahtjev za hitno zasjedanje Parlamenta.

FENA

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!