Usvojen Nacrt strategije za mlade Općine Travnik
Usvojen Nacrt strategije za mlade Općine Travnik - photo: CEM
Aktuelno

Usvojen Nacrt strategije za mlade Općine Travnik

Nacrt Strategije za mlade Općine Travnik, čijim procesom izrade je rukovodio Centar za edukaciju mladih, jednoglasno je usvojen danas na 27. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Travnik.

Centar za edukaciju mladih je, u saradnji sa Komisijom za mlade i ravnopravnost spolova Općine Travnik, početkom protekle godine pokrenuo inicijativu za izradu nove Strategije za mlade, budući da je prethodna prestala biti na snazi 2016. godine. Nakon sveobuhvatnog istraživanja položaja i potreba mladih na cijelom području općine Travnik, utvrđene su prioritetne oblasti života mladih, koje je potrebno unaprijediti, te je angažovano oko 100 stručnjaka u radnim grupama koje su tretirale:

Zdravlje mladih i zaštitu životne sredine
Socijalnu i stambenu politiku za mlade
Kulturu i umjetnost
Informisanje, omladinski rad i mobilnost mladih
Zapošljavanje, samozapošljavanje i poduzetništvo mladih
Sport i slobodno vrijeme
Obrazovanje mladih (formalno i neformalno)

Nacrt Strategije za mlade Općine Travnik obuhvata opis trenutnih problema mladih u općini Travnik po navedenim oblastima, te strateške ciljeve i aktivnosti za unaprjeđenje njihovog položaja, kao i aktere koji će ih realizovati. Bitno je napomenuti da je ovaj projekat realizovan u partnerstvu sa Općinom Travnik, koja je na ovaj način pokazala spremnost za unaprjeđenje položaja mladih, kroz podršku i saradnju sa organizacijama koji se bave pitanjima mladih.

Naredni korak je javna rasprava, na kojoj će građanima Travnika biti predstavljen usvojeni Nacrt Strategije za mlade, te će dobiti priliku za davanje komentara i sugestija.

Projekat „Strategija za mlade Općine Travnik 2019-2022.“ CEM realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska unija, a implementira UNDP.

Centar za edukaciju mladih Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!