Aktuelno

Unikatan grad u našoj državi sa dva primjerka: Travničke sahat-kule ponosno stoje tri stoljeća

Pored vezira kao najmjerodavnije asocijacije na Travnik u prošlosti, svakako stoji i činjenica da smo upravo počašćeni da budemo jedini grad u Bosni i Hercegovini sa dvije sahat-kule.

Smatra se da su obje izgrađene u 18. stoljeću (za onu na Musali nema tačan podatak), a nalaze se na gornjoj i donjoj strani grada. Pretpostavlja se da je kulu uz Hadži Ali-begovu džamiju izgradio Mehmed-paša Kukavica u 18. stoljeću, a obnovio je 1817. Sulejman-paša Skopljak. Prilikom dograđivanja četverovodnog krova na stubiće, posredstvom austrijskog konzula Von Simschena naručen je sat na četiri mine i zvonom koje otkucava pune sate i četvrtine.

Sahat -kula u donjem dijelu grada, ona na Musali, nema pouzdane podatke o tačnoj godini nastajanja. Na njoj su sačuvane dvije table sa natpisima o obnovi. 811. godine kulu je obnovio bosanski vezir Hilmi Ibrahim-paša, a 1815. godine je Hazin Ibrahim-pača obezbjedio sredstva za njen popravak. Na starim crtežima i gravurama ovog dijela Travnika može se vidjeti da je sahat kula ponovno obnavljana izmađu 1878. i 1892. godine. 1903. godine je u požaru izgorio drveni krov, nakon čega je temeljnom rekonstrukcijom sahat-kula dobila današnji izgled. Od 1992.-1995. Musala biva oštećena prilikom granatiranja Travnika sa Vlašića da bi se nakon rata njen krov sa potkrovom i dijelom gdje su smješteni satni mehanizmi ponovo renovirao. 2005. godine proglašena je nacionalnim spomenikom.

 

Travnicki.INFO

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!