Aktuelno

Travnička turbeta kod Lipe: Misterija o Fatimi i unikatan ambijent

Abdulah-paša Muhsinović bio je četiri puta bosanski namjesnik. Prvi put je bio u periodu od 1720. do avgusta 1727. godine, drugi put od 11. oktobra 1733. do novembra 1735. godine, treći put od 1740. do 1741. godine i četvrti put od 5. maja 1748. do 25. aprila 1749. godine, kada je i umro. Jedno vrijeme Muhsinović je bio i veliki vezir, što je i navedeno u natpisu na turbetu. Hafiz Ali Dželaludin-paša postavljen je za bosanskog namjesnika 8. decembra 1819. godine. U Travnik je došao 29. marta 1820. i na tom položaju ostao do 28. novembra 1822. godine. Ubrzo nakon toga je umro naprasnom smrću. Bio je poznat kao vrlo strog i jedan od najenergičnijih namjesnika Bosne.

Turbe nalazi se u centru gornje čaršije. Sagrađeno je neposredno poslije Abdulah-pašine smrti 1748. godine. Osnova turbeta je dimenzija 5,25 x 5,20 metara. Konstrukciju čini osam kamenih stubova kružnog presjeka, završenih dekorisanim kapitelima. Visina stuba sa kapitelom iznosi 2,28 metara. Stubovi su međusobno spojeni polukružnim lukovima, koji nose gornji – zidani dio turbeta i otvorenu kupolu prečnika 4,09 metara sa rebrima od ravnih željeznih profila isprepletenih žicom. Prostor između stubova je popunjen ogradom od kovanog gvožđa. Cjelokupna površina turbeta je oslikana viticama, cvjetićima i listićima. U istom turbetu sa zapadne strane nalazi se još jedan sarkofag sa nišanima, koji pripada djevojci Fatimi o kojoj nema drugih podataka osim natpisa na uzglavnom nišanu. Ovaj nišan se nalazio na prostoru između turbeta, te je, usljed regulacije ovog dijela Travnika, prebačen u turbe pomenutih vezira.

Agencija DAN

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!