Spisak kompanija koje održavaju lokalne puteve na području općine Travnik
Spisak kompanija koje održavaju lokalne puteve na području općine Travnik - photo: Agencija DAN
Aktuelno

Spisak kompanija koje održavaju lokalne puteve na području općine Travnik

Nakon provedenih procedura izbora najpovoljnijih ponuđača za zimsko održavanje puteva, Općina Travnik je na vrijeme sklopila  ugovore za zimsko održavanje puteva, sezona 2018 -2019.

U skladu sa svojim nadležnostima, ugovore za održavanje regionalnih puteva sklapa Vlada Srednjobosanskog kantona, a ugovore za održavanje magistralnih puteva Federalna direkcija za ceste.

U prilogu ispod teksta mogu se vidjeti podaci o tome koja izabrana poduzeća održavaju koje putne pravce.

 1. “Građevinar” d.o.o. Novi Travnik održava putne pravce:

 

 LOT INova Bila-Rudnik  -sljedeće  putne relacije :

 • Pokrajčići -rasksnica za Alihodže
 • Raskrsnica za Pokrajčiće -Ričice-Brankovac – Čifluk
 • Prahulje-Kula
 • ulica Ante Vlaića-Podolac-Bijeli put
 • Biljake-Bolnica-Ograde
 • Raskrsnica za Pokrajčiće-Lovići
 • Lovići-Gradac (do groblja)
 • Perići
 • Donje Putićevo pored Bjelog goluba do Suretinih kuća
 • Gladnik
 • Čabrino brdo
 • Raskrsnica za Radojčiće-raskrsnica za Alihodže (novi put)
 • Bošnjakove kuće-crkva Putićevo

LOT IV Bukovica-Guča Gora – sljedeće  putne relacije :

 • Raskrsnica za Bukovicu-Velika Bukovica-Mala Bukovica
 • Guča Gora-Radonjići
 • Guča Gora-Krpeljići
 • Guča Gora-Radojčići
 • Gostunj-Bandol
 • Maline-Maljine (do Jurića kuća)

LOT XIV Rudnik-Kljaci  – sljedeće  putne relacije :

 • Rudnik-Kljaci
 • Rudnik-Pokrajčići
 • Raskrsnica za Zolote-Zolote
 • Raskrsnica za Alihodže-Džamija
 • Raskrsnica za Karahođe-R440

 

 1. “Merkez Oil” d.o.o. Novi Travnik održava putne pravce:

LOT II-Karaula- sljedeće  putne relacije :

 • Turbe-Nula-Karaula
 • Karaula-Hamamdžići
 • Karaula-Gradina(autobusna stanica)
 • Karaula-Krčevine
 • Karaula-Seferi-Begići
 • Put za Karaulu (Didaci)-Žilići
 • Kajićka-Selići
 • Vrila –Gotići
 • Mostić-Skrobe
 • Krčevine- Radalje

LOT V –Goleš- sljedeće  putne relacije :

 • Goleš-Autobusna stanica

 

LOT VI  Bijelo Bučje-Pulac- sljedeće  putne relacije :

 • M5-Pulac

 

LOT VII_Babanovac – sljedeće  putne relacije :

 • Babanovac (interne saobraćajnice)
 • Golići-Maglići
 • Čogići-Skela-Halilovići-Prisoja
 • Vlašićki put-Šišava-Kutlovac
 • Vlašićki put-Rakita

 

LOT X  Mehurić-Zagrađe – sljedeće  putne relacije :

 • Mehurić-Podskomorje
 • raskrsnica za Jezerce-Fazlići
 • Luke – Zagrađe
 • Zagrađe-Ajanovići
 • Podskomorje-Skomorje
 • Jezerci-Pletenica
 • Luka-Miletići

LOT XI Višnjevo- sljedeće  putne relacije :

 • Gornje Bare
 • Orahovo
 • Potok
 • Ramići

 

LOT XII Mehurić- Suhi Dol – sljedeće  putne relacije :

 • Mehurić-Suhi Dol
 • Raskrsnica za Dub-Dub (autobusna stanica)
 • R440-Vranić
 • R440-Baltin most-Podstinje
 • Mehurić-Poljanice

 

LOT XIII Han Bila-Grahovčići – sljedeće  putne relacije :

 • Ovnak-Grahovčići (područna škola)
 • Ovnak-Gornje Čukle
 • Han Bila-Donje Čukle (do mosta)
 • Brajkovići (kružni tok oko crkve)
 • R440-Pode-R440
 • R440-Šimića kuće
 • R440-Bazimica

 

 LOT XX Turbe II – sljedeće  putne relacije :

M5- Novo Naselje-R413

Novo Naselje – crkva –Nefijin most

Crkva-Aleja-Nefijin most

M5-Spajići

M5-Voćnjak-Nefijin most

Nefijin most-Varošluk

Ulice u naselju Turbe

 1. KTM “Brina” d.o.o. Posušje – ETERNA TEKS“ D.O.O. TRAVNIK održava putne pravce:

LOT VIII-Bruneji – sljedeće  putne relacije :

 • R413-Dedići
 • Ulice u naselju Bruneji

 

 LOT IX-Korićani, – sljedeće  putne relacije :

 • Vitovlje-Gornji Koričani

 

LOT XV – Vlahovići – sljedeće  putne relacije :

 • M5 –Prići
 • Kraljevice-Vlahovići
 • Kajin dol-Kundići
 • Škola Vlahovići-Donji Prići

 

LOT XVI-Kalibunar – sljedeće  putne relacije :

 • Kalibunar-Jankovići-Radića brdo Bilići-Vlašićka cesta
 • Vlašićka cesta-Ovčarevo-M5
 • Jankovići-Jedikovac

 

 LOT XVII-Pirota – sljedeće  putne relacije :

 • Borac-Zlokići
 • Bilića kuće-stara kuća
 • Keserove kuće-Rimića kuće
 • Pirota-Egonjine kuće
 • Pirota-Mareljine kuće
 • Šipovik od Keserovih kuća-Malenica kuće
 • D.Kraljevice-G.Kralj.-M.brdo

 

LOT XVIII_Potkraj  – sljedeće  putne relacije :

 • Potkraj-Dželilovac-Sečevo
 • Vlašićka cesta-Škulji
 • Vlašićka cesta-Nula (pored groblja)
 • Vlašićka cesta-Nula
 • Škulji-Djaci

LOT XIX_Turbe I – sljedeće  putne relacije :

 • M5-Gornji Šakići
 • M5-Ganići-Kazići
 • R413-Runjići
 • M5-Zolote-R413
 • R413-Šumarija-M5
 • M5-Ridžići

 

LOT III-Slimena – sljedeće  putne relacije :

 • Dolac-Ciglana-Polje (granica općine Travnik)
 • Raskrsnica za Slimena-Džamija-Škobića kuće (rasadnik)
 • RaskrsnicazaSlimena-BFM-Tvornicamašina-Ciglana
 • Ciglana – Malta
 • TapetarTerzić-stovarištegrađevinskogmaterijala-Teling
 • Malta-Vakuf-Guvna
 • DžamijaVakuf-TrgoTen
 • DiskotekaHerc-Hodžina kuća
 • Malta –Ilovača –Skok
 • Slimena (autobusnastanica)-Meraja
 • Malta –GornjiDolac-Crkva-raskrsnica Malta
 • Pekara „Čolo“-Novo NaseljeDolac
 • Bunar-Grahovik-Heldovi-raskrsnicazaGrahovik
 • RaskrsnicaHeldovi-Omerdićevakuća-Tvornicamašina
 • Novo Naselje-pošta
 • GP „Teling“-Novo Naselje (tri kraka)
 • Guvna-Vučiji put
 • Ciglana (Novo Naselje)

 

 LOT XXI Paklarevo – sljedeće  putne relacije :

M5-Paklarevo

izvor: Općina Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!