Sazvana 81.sjednica Vlade SBK/KSB
photo: Vlada SBK/KSB
Aktuelno

Sazvana 81.sjednica Vlade SBK/KSB

U četvrtak, 15.3.2018. godine, sa početkom u 9 sati, u Travniku će se održati 81. sjednica Vlade SBK/KSB za koju je predviđen sljedeći Dnevni red:

1. Zapisnik sa 80. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog zakona o stavljanju van snage Zakona o zdravstvenoj zaštiti – Ministarsto zdravstva i socijalne politike
3. Utvrđivanje mišljenja o Inicijativi za autentično tumačenje odredbi Zakona o porezima Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo finansija
4. Izvještaj o radu Vlade Kantona za 2017. godinu – Stručna služba Vlade
5. Plan rada Zavoda za javno zdravstvo za 2018.godinu – Zavod za javno zdravstvo
6. Izvještaj o radu i godišnjem obračunu Zavoda za javno zdravstvo za 2017.godinu – Zavod za javno zdravstvo
7. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB/SBK za 2017. godinu – Zavod za zdravstveno osiguranje
8. Izvještaj o radu Odjela za internu reviziju za 2017. godinu – Ministarstvo finansija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “ Transfer projektima i aktivnostima na promociji šuma i šumarstva posvećenih obilježavanju Međunarodnog dana šuma” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za pozicije “ Transfer za izradu šumskogospodarske osnove za privatne šume” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaj privrede- LOT 5 – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavku i ugradnju kotla za grijanje u OŠ “Drvetine “ Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti školama za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15. Prijedlog odluke o isplati naknade članovima komisije za provedbu javnog poziva za prijem volontera – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Travnik za finansiranje projekta “ Izgradnja zaštitnog zida od rijeke Bile” – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
17. Izvještaj načelnika općine Donji Vakuf o utrošku sredstava doniranih za realizaciju projekata odvodnje površinskih voda i rekonstrukcije mosta – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Caritasu Jajačkog dekanata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za djecu sa posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
20. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za završetak prve faze izgradnje Srednje škole “Novi Travnik” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
21. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača za nabavku opreme za potebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Ured za javne nabavke
a) LOT 1 – za nabavku vatrogasne opreme
b) LOT 2 – za nabavku opreme za Službu za spašavanje s visina
c) LOT 3 – za nabavku opreme za Kantonalni štaba civilne zaštite
22. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vozila za potrebe Ministarstva privrede – Ured za javne nabavke
23. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku terenskog vozila za potrebe Inspektorata Ministarstva privrede– Ured za javne nabavke
24. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ugradnju centralnog grijanja i rekonstrukciju prostorija Centra inspekcija Kiseljak – Ured za javne nabavke
25. Saglasnost za prijem u radni odnos namještenika u Općinskom sudu u Travniku (na određeno vrijeme) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
26. Saglasnost za prijem u radni odnos državnih službenika u Općinskom sudu u Travniku (na određeno vrijeme) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
27. Saglasnost za naknadu troškova stručnog usavršavanja IK tehničara u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
28. Saglasnost za retroaktivnu isplatu plaća i naknada za referenta u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
29. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u kantonalnom arhivu – Kantonalni arhiv
30. Saglasnost na planove nabavki za 2018 godinu – Stručna služba Vlade
a) Plan nabavki Kantonalnog pravobranilaštva za 2018.godinu
b) Plan nabavki Kantonalnog arhiva za 2018.godinu
c) Plan nabavki Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu Srednjobosanskog kantona za 2018.g.
31. Saglasnost za rashodovanje i prodaju starih motornih vozila Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
32. Zahtjev za povećanje naknade članovima Tima za sprječavanje korupcije – Ministarstvo unutrašnjih poslova
33. Informacija o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole – Ministarstvo finansija
34. Razrješenja i imenovanja
a) Rješenje o imenovanju predstavnika Kantona za člana posebne grupe za reformu javne uprave – Ministarstvo pravosuđa i uprave
b) Rješenje o imenovanju komisije za nabavku ortopredskih pomagala – Ured za javne nabavke

Vlada SBK/KSB

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!