Arhiva

Saopćenje za javnost OO SDP Travnik

Saopćenje za javnost Kluba vijećnika SDP BiH u OV Travnik “Prva pobjeda građana Travnika u borbi protiv samovolje općinskih vlasti”

Nakon više od 6 godina koliko traju problemi građana Travnika nastali zbog nezakonitog sporazuma između Općine Travnik i UNIS Energetike d.o.o. na sjednici Općinskog vijeća, održanoj 26.02.2016.godine, napokon su doneseni prvi koraci kojim je potvrđeno stavljanje van snage dijela Sporazuma o isporuci toplotne energije na području grada Travnika.

Naime, nakon višegodišnje borbe vijećnika SDP BiH i dijela opozicionih stranaka u Općinskom vijeću Travnik, Rješenja koje je donijelo Konkurencijsko vijeće BiH kojim je ovaj Ugovor proglešen nezakonitim i nakon što su zbog sklapanja istog Općina Travnik i UNIS Energetika kažnjeni sa preko 90.000,00 KM, Općinsko vijeće Travnik je bilo prinuđeno da na 5.vanrednoj sjednici proglasi nevežećim dijelove Sporazuma koji su se odnosili na naplaćivanje takozvanog „fiksnog troška“ koji je podrazumjevao naplaćivanje grijanja i od građana koji ga ne koriste, te zabranu korištenja bilo kog drugog energenta za zagrijavanje stanova na području grada Travnika.

Međutim, ovo je samo prvi korak i prva pobjeda građana u borbi protiv samovolje općinskih vlasti. Drugi, puno bitniji, tek slijedi kada se trebaju na nekoj od slijedećih sjednica Općinskog vijeća Travnik usvoji nova Odluka o komunalnom redu Općine Travnik koja je bila jedna od ključnih elemenata zaštite samovolje UNIS Energetike, te novi pravilnici o isporuci i cijenovici toplotne energije za područje grada Travnika, koji su do sada, isključivo zahvaljujući protuzakonitoj zaštiti od strane vladajuće SDA-HDZ koalicije, omogućili Toplani da samostalno vodi politiku snabdjevanja toplotnom energijom grada Travnika, iako Zakon o komunalnim djelatnostima to izričito zabranjuje i stavlja u nadležnost lokalne općinske vlasti.

Iskreno želimo da vjerujemo da će Načelnik i svi vijećnici ovog saziva Općinskog vijeća Travnik, a ne samo dijela opozicije, shvatiti da su izabrani kako bi branili interese građana, a ne pojedinih privatnih kompanija kroz davanje nezakonitih povlastica,te da će i naredne aktivnosti voditi u skladu sa zakonima države Bosne i Hercegovine.

Vijećnici SDP BiH iz prošlog i ovog saziva Općinskog vijeća Travnik i dalje će nastaviti da podržavaju sve projekte u interesu građana cijele Općine Travnik, te da se protive svim ovakvim i sličnim „sporazumima“ koji se sklapaju u ime, a bez znanja građana, baš kao što je bilo i u slučaju ugovaranja nezakonite naplate toplotne energije u Travniku.

Cilj nam je da građani u Travniku imaju kvalitetno grijanje bez obzira ko bude isporučilac toplotne energije, ali i da spriječimo da se ikada više ponove štrajkovi glađu građana koji su prinuđeni da plaćaju grijanje koje ne koriste.

OO SDP BiH Travnik