Ratni vojni invalidi SBK iznenađeni objavom spiskova budućih nosilaca "medalje otpora"
Ratni vojni invalidi SBK iznenađeni objavom spiskova budućih nosilaca "medalje otpora"
Aktuelno

Ratni vojni invalidi SBK iznenađeni objavom spiskova budućih nosilaca “medalje otpora”

U povodu objave spiskova pokretača otpora, odnosno budućih nosilaca „medalje otpora„, Savez ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona obratio se saopćenjem za javnost koje prenosimo u integralnom obliku:

Iznenađeni smo objavom spiskova pokretača otpora, odnosno budućih nosilaca „medalje otpora„ u periodu mnogobrojnih problema boračkih kategorija, a posebno RVI i demobilisanih boraca u našoj zemlji.

Već par godina Savez RVI—FBiH putem resornog federalnog ministarstva pokušava riješiti pitanje prijevremenog i povoljnijeg penzionisanja za oko 350 RVI koji na to, u skladu sa „Zakonom o prijevremenom i povoljnijem penzionisanju FBiH„ imaju pravo, ali im je sporan datum prijave za ostvarenje ovog prava, ili su u periodu donošenja istog bili u procesu revizije, provođene po „Zakonu o kontroli zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite”.

Nažalost sva naša dosadašnja nastojanja da se riješi pitanje penzionisanja istih (od kojih je dio njih u međuvremenu umro) ostala su bez ikakvih rezultata, u čemu je svakako dio krivice i na nama, jer nismo bili dovoljno energični i uporni da se ovaj problem riješi.

Pored navedenog, mi svakodnevno ukazujemo i na činjenicu izuzetno niskih invalidnina za RVI 20-50%, koji mjesečno za ove naknade primaju od 40—105 KM, što je većem broju istih i jedino primanje kojim prehranjuju sebe i svoje porodice. Od resornog federalnog ministarstva smo tražili da se iz tzv. “UŠTEDA„ koje su plod prirodnih procesa umiranja korisnika ličnih i porodičnih invalidnina, prestanka školovanja i gubitka prava djece RVI i PŠ i PB, te u minornom broju revizije (na koju su bez nekih konkretnih rezultata potrošene desetine miliona KM boračkog novca) riješi problem gore navedenih RVI kroz definisanje statusa tzv „ zaštitne invalidnine „koja bi u rasponu od 20—50% invalidnosti iznosila od 100—200 KM.

Iako navedene uštede na godišnjem nivou već iznose oko 10 miliona KM, ništa nije urađeno po ovom našem zahtijevu, kao i po pitanju povećanja invalidnina za RVI PŠ i PB, koje su već gotovo 10 godina na istom nivou.

Umjesto da se uštede napravljene nad ovom boračkom kategorijom i vraćaju istoj, one se preraspoređuju za „krpanje rupa„ i „gašenje vatre„ unutar kategorije najugroženijih demobilisanih boraca, koji nažalost još uvijek nemaju svoj Zakon kojim bi konačno definisali svoj status.

Iako se ništa ne radi na polju povećanja invalidnina za RVI PŠ i PB (mada ne znamo do kada će trajati strpljenje istih), na njihove UŠTEDE, već su „zinuli„ i pokretači otpora, za čije će se „medalje„ i materijalnu naknadu na godišnjem nivou izdvajati preko 2 miliona KM.

Iskreno se nadamo da će predstavnici Saveza RVI—FBiH, HVIDRA-e, OPŠ i PB, te Organizacije poginulih i nestalih pripadnika HVO, što skorije sjesti i donijeti konkretne zaključke po pitanju dalje preraspodjele sredstava, odnosno UŠTEDA koje se ostvaruju na njihovom članstvu.

U međuvremenu od strane zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH očekujemo da iz drugih sredstava riješe probleme, kako demobilisanih boraca, tako i nosilaca „medalje otpora„!”

Savez ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!