Aktuelno

Profesor iz MSŠ Travnik savjetuje: Kako biti motivisan za učenje u ovom periodu?

Kako biti motivisan za učenje?
Motivacija je jako bitna za sam uspjeh u školi. Pošto se ne izvodi nastava u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa tako i u našem kantonu, evo na koji način se može pronaći motivacija za učenje i napredovanje. Motivacija je riječ latinskog porijekla, a dolazi od glagola movere što znači kretati se. Možemo je opisati kao pokretačku snagu koja nas navodi na određenu aktivnost.U psihologiji je motivacija glavna snaga koja pokreće učenje i koja održava napor da se nešto na kvalitetan način nauči. Pored učenja, motivacija je danas usko povezana i sa boljom disciplinom i većim zadovoljstvom kako samih učenika, tako i profesora. Kada je neko zainteresovan i dosta radoznao za usvajanjem novih sadržaja on tada posjeduje unutrašnju motivaciju. Također imamo i spolajšnju motivaciju za uspjehom kao sto su: zarada, osjećaj odgovornosti, potreba za priznanjem i sl.Postoje različiti faktori uspješnog učenja, a jedni od nji su sljedeći:
1. Fiziološki i fizički faktori učenja su jedan od bitnijih faktora, a to su: temperatura u prostoriji u kojoj učimo, prisutnost količine kisika, doba dana kada učimo ( jutro, prije podne, poslije podne ili navečer)
2. Radne navike kod osoba koje uče pomažu da savladaju teškoće koje se javljaju tokom učenja. Pod radnim navikama se podrazumjeva da osoba ima izrađen plan rada, odnosno osoba zna kada će da započne sa učenjem i kada će da završi. Kada su izgrađene radne navike onda ih se moramo i da pridržavamo.
3. Metode ili tehnike rada- svaka osoba sebi bira metode, odnosno tehnike koje će da primjenjuje kod učenja kako bi sama sebi olakšala izhod učenja.
Da bi učenje imalo uspjeha, moramo na što bolji način da se racionalnije organizujemo. Kada smo počeli sa učenjem prvo što treba da uradimo jeste da pregledamo sve dijelove, ispitamo naslov svakog poglavlja ili lekcije i jednom ili dva puta prelistamo sve i na taj način ćemo znati otprilike šta nas očekuje i imat ćemo jedan pregled informacija koje slijede. Kada počnemo da učimo treba da sklonimo sve što će nam smetati, kao npr. Trebamo ugasiti TV, skloniti ako imamo sve časopise oko sebe, i naravno treba da isklučimo i mobitel. Sam rezultat će biti pozitivan. Kada smo počeli da učimo nikad ne treba da učimo sve odjednom. Uvijek treba da rasporedimo svoje učenje. Prilikom učenja treba i da nagradimo sebe kao npr., uzmemo jedan papir i na njega zapišemo ono što volimo (čokolada, posjeta prijatelju, odlazak i grad i sl.) i taj papir držimo u blizini mjesta na kojem učimo. Neka nam je uvijek pred očima ta nagrada koju smo sami sebi dali, ali a ko ne postignemo cilj, onda nema ništa od nagrade.
„Slijedeći navedene upute, cijeli proces učenja bit će mnogo lakši, efikasniji i ugodniji“
mr. Harun Herceg, dipl. psiholog i profesor psihologije

Agencija DAN

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!