Uposlenici Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB uspješno okončali specijalnu obuku
photo: AKAZ
Aktuelno

Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB uspješno okončali posebnu obuku

Nakon dva dana intenzivne specijalne obuke za ocjenjivače vanjske provjere kvaliteta, 11. i 12.10., koja je obavljena u prostorijama Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), 21 kandidat pristupio je izradi testa i dostigao postotak uspješnosti neophodan za dobivanje sertifikata.

Direktor AKAZ-a, Doc. Dr. Ahmed Novo, imenovat će verifikacijsku komisiju koja će provjeriti odgovarajuću dokumentaciju i ispunjenje formalnih uslova, kako bi kandidati zvanično mogli biti upisani na listu vanjskih ocjenjivača.

Prvi angažmani mogu uslijediti već u najskorije vrijeme, ovisno o potrebama i zahtjevima u narednim vanjskim ocjenama zdravstvenih ustanova.

Naime, za svaki pojedinačni odabir tima ocjenjivača, zadužena je tročlana komisija koju imenuje direktor AKAZ-a.

Komisija ima zadatak da: „…na osnovu teritorijalnog kriterija, profesionalnog, etničkog i spolnog sastava, kao i frekventnosti prilikom prethodnih angažmana…“, direktoru uputi prijedlog adekvatnih osoba koje će biti pozvane na pripremni sastanak, i odabrane u tim.

Po završetku ove kompleksne obuke, doc. Dr. Ahmed Novo je izjavio: „Čestitam svim polaznicima obuke i izražavam zadovoljstvo stalnim porastom interesa među zdravstvenim radnicima u pogledu nastojanja da unaprede lična znanja iz oblasti sigurnosti i kvaliteta, kao i željom da budu profesionalno angažovani kao naši vanjski saradnici. Pool vanjskih ocjenjivača, izuzetno je važna stavka u radu AKAZ-a i traži stalno obnavljanje – kako personalno, tako i u vidu divergentnosti u profesionalnom sastavu. Svaka vanjska ocjena je specifikum za sebe i zahtijeva odabir upravo onih osoba koje će formirati odgovarajući tim i obaviti posao na najbolji način. Pri tom, mora biti ispunjen zahtjev nepristrasnosti, odsustva sukoba interesa i vrhunskog poznavanja problematike u pitanju, i praktičnih aspekata rada u timu. Zato smo uvijek opredijeljeni da sam izbor vanjskih ocjenjivača bude neupitan, i garant svima da će i njihov rad biti na visokom profesionalnom nivou. Svaki ocjenjivač ne predstavlja samo sebe lično – nego i AKAZ, pa nam je vrlo bitno koga angažujemo za rad na terenu.“

AKAZ/Agencija DAN

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!