OPĆINA TRAVNIK: Objavljena rang lista dodijeljenih stipendija u akademskoj 2016/2017. godini
Aktuelno

OPĆINA TRAVNIK: Objavljena rang lista dodijeljenih stipendija u akademskoj 2016/2017. godini

Obavještavaju se studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija održati dana 08.04.2017.godine (subota), sa početkom u 09,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.

Na potpisivanje ugovora studenti su obavezni ponijeti ličnu kartu i kopiju vlastitog tekućeg računa na koji će se vršiti uplata stipendije.

Ukoliko je student spriječen da prisustvuje potpisivanju ugovora u njegovo ime to može izvršili samo lice koje ima punomoć imenovanog.

Ispod teksta možete pogledati konačnu rang listu dodijeljenih stipendija:

Broj: 01-34-2-1645/17-3

Datum: 03.04.2017.g.

 

Nakon provedenog postupka prvostepenog i drugostepenog organa za dodjelu stipendija redovnim studentima i studentima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2016./2017. godini utvrđen je:

 

KONAČNI TABELARNI PRIKAZ

DODJELJENIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ 2016./2017. GODINI

 

I REDOVNI STUDENTI

I GODINA

 

Za I godinu studija dodjeljuje se ukupno 12 (dvanaest) stipendija.

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang liste, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1.      Selma Tiro 50 16+5 71  
2.      Ajla Mušik 40+10 16 66  
3.      Sukejna Kesten 40 20+5 65  
4.      Đenana Palić 40 20+5 65  
5.      Ajdin Đino 40 20+5 65  
6.      Mahir Tahirović 40 20+5 65  
7.      Ahmed Keško 40 20+5 65  
8.      Miralem Kljajić 40+10 8+5 63  
9.      Lamija Torlić 40+10 8+5 63  
10.    Nikola Puđa 40+10 8+5 63  
11.    Almina Šiljak 40 16+5 61 4,85
12.    Amila Zuhrić 40 16+5 61 4,71
13. Hamida Begović 40 16+5 61 4,62
14. Amila Zolota 40 16+5 61 4,57
15. Almedina Poparić 40 16+5 61 4,53
16. Nina Rizvić 36 20+5 61
17. Đemka Omerdić 36 20+5 61
18. Muharem Salkica 36 20+5 61
19. Alaga Zelkanović 40 20 60
20. Aida Brajić 40 12+5 57
21. Fatima Hodžić 32 20+5 57
22. Senaid Prcanović 40 12+5 57
23. Akif Suljić 40 12+5 57
24. Martina Bikić 32 20+5 57
25. Semina Alihodžić 50 0+5 55  
26. Amer Dervić 34 16+5 55  
27. Mejrem Sefer 30 20+5 55  
28. Mustafa Jašarević 38 12+5 55
29. Amela Mehić 40+10 4 54
30. Almedin Dautović 32 16+5 53
31. Ejub Zukić 28 20+5 53
32. Ajla Suljić 40 8+5 53
33. Muhamed Lepir 40 8+5 53
34. Samid Grabus 30 16+5 51
35. Ajna Muslimović 38 8+5 51
36. Melisa Malovčić 34 16 50
37. Azra Kavazović 32 12+5 49
38. Sumeja Suljić 24 20+5 49
39. Emin Adilović 40 4+5 49
40. Anita Stojak 32 12+5 49
41. Imran Polovina 32 12+5 49
42. Munir Kljajić 28 20 48  
43. Muamer Samokovlić 36 12 48
44. Redžo Murica 32 16 48
45. Ahmet Šeketa 38 4+5 47  
46. Elma Zahirović 34 8+5 47  
47. Alem Peco 32 8+5 45
48. Šejla Mehić 40 0+5 45
49. Ismet Dedić 24 12+5 41
50. Dževad Begić 24 12+5 41
51. Maida Mehić 40 0 40
52. Aiša Halimović 0 Priložene neovjerene fotokopije dokumentacije, nedostaju svjedođbe za I,II,i III razred srednje škole(član 6. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
53. Lejla Skrobo 0 Nedostaju dokazi o primanjima za članove domaćinstva, tetku Hajriju i nanu Saimu(član 6. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
54. Emina Skrobo 0 Priložene izjave neovjerene, nedostaje dokaz o primanjima za majku-platna lista(član 6. stav 1., tačka 4. i tačka 5. i stav 2. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
55. Amra Ramić 0 Priložene fotokopije svjedoćanstava neovjerene  (član 6. stav 1., tačka 7.   Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
56. Vahida Arnautović 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član 6. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
57. Hatidža Grabus 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član 6. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
58. Samira Bajrić 40+10 8+5 63 Sestra Azra na VI g. ostvarila pravo na stipendiju

 

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Selma Tiro
 2. Ajla Mušik
 3. Sukejna Kesten
 4. Đenana Palić
 5. Ajdin Đino
 6. Mahir Tahirović
 7. Ahmed Keško
 8. Miralem Kljajić
 9. Lamija Torlić
 10. Nikola Puđa
 11. Almina Šiljak
 12. Amila Zuhrić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II GODINA

 

Za drugu godinu ukupno se dodjeljuje 23 (dvadesettri) stipendije.

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1.      Suad Mekić 25 8+5+15 53 Por.poginulih
2.      Jelena Jovičić 30 16+5 51  
3.      Ilma Zolota 30 16+5 51  
4.      Berina Tabak 25 20+5 50  
5.      Selma Goran 35 12 47  
6.      Vildana Skrobo 25 16+5 46  
7.      Đana Karić 25 20 45  
8.      Anes Saldum 25 20 45  
9.      Stella Dujmušić 40 0+5 45  
10.    Mediha (Ismet) Grabus 25 20 45  
11.    Sead Hrustanović 35 4+5 44  
12.    Azira Otuzbir 25 12+5 42  
13.    Edina Hodžić 35 0+5 40  
14.    Emina Sažić 15 20+5 40  
15.    Jasmina Bašić 30 4+5 39  
16.    Šeherzada Šakić 25 8+5 38  
17.    Mirsada Zahirović 25 12 37  
18.    Rijad Kajmaković 30 0+5 35  
19.    Safija Šehić 10 20+5 35  
20.    Amra Varupa 30 0+5 35  
21.    Amna Jašarević 10 20+5 35  
22.    Azra Babanović 25 4+5 34  
23.    Dina Vrebac 25 8 33  
24. Amra (Suvad) Delić 20 12 32
25. Ajla Hatarić 15 8+5 28
26. Iva Cakalin 20 0+5 25
27. Esma Husanović 15 4+5 24
28. Enes Ćogić 5 12+5 22
29. Senad Avdić 20 0 20
30. Nasiha Žužo 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član 6. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
31. Salko Hadžić 0 Nedostaje platna lista za oca, (član 6. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
32. Mersiha (Ismet) Grabus 20 20 40 Sestra Mediha pod rednim brojem 10 ostvarila pravo na stipendiju

     

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Suad Mekić
 2. Jelena Jovićić
 3. Ilma Zolota
 4. Berina Tabak
 5. Selma Goran
 6. Vildana Skrobo
 7. Đana Karić
 8. Anes Saldum
 9. Stella Dujmušić
 10. Medina Grabus
 11. Sead Hrustanović
 12. Azira Otuzbir
 13. Edina Hodžić
 14. Emina Sažić
 15. Jasmina Bašić
 16. Šeherzada Šakić
 17. Mirsada Zahirović
 18. Rijad Kajmaković
 19. Safija Šehić
 20. Amra Varupa
 21. Amna Jašarević
 22. Azra Babanović
 23. Dina Vrebac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III GODINA

 

Za III godinu studija dodjeljuje se ukupno dvadesettri (23) stipendije.

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1.      Emra Zukić 40 16 56  
2.      Irena Volić 30 20+5 55  
3.      Hidajeta Aganović 30 20+5 55  
4.      Zerina Čizmo 25 8+5+15 53  Porodica poginulih
5.      Emina Ljuma 30 12+5+5 52  otac RVI 70%
6.      Dženita Mameledžija 30 16+5 51  
7.      Almedin Gunjarić 40+10 0 50  
8.      Nermin Mameledžija 25 20+5 50  
9.      Ivana Babić 25 20+5 50  
10.    Emir Mujčić 30 20 50  
11.    Martina Matošević 25 20+5 50  
12.    Anita Cakalin 25 20+5 50  
13.    Emina Muslimović 25 16+5 46  
14.    Eldina Jusić 20 20+5 45  
15.    Emina Ramić 40 4 44  
16.    Tea Kafadar 25 12+5 42  
17.    Almedina Mehić 40 0 40                    
18.    Amela Palić 15 20+5 40  
19.    Matea Cakalin 30 4+5 39  
20.    Nudžejma Šabanović 30 4+5 39  
21.    Sana Karać 25 8+5 38  
22.    Ajdin Fazlić 35 0 35  
23.    Edin Tarakčija 10 20+5 35 Prosjek 6,75
24. Azra Hasanbegović 10 20+5 35 Prosjek  6,54
25. Safeta Hasić 10 20+5 35 Prosjek  6,4
26. Mirsad Begić 25 4+5 34
27. Amira Skrobo 20 8+5 33
28. Benjamin Razić 25 0+5 30
29. Mateja Valjan 15 4+5 24
30. Emir Peco 15 0+5 20
31. Aida Kasumović 15 0+5 20
32. Enes Gajanović 5 4+5 14  otac RVI 70%
33. Adis Fodolović 0 Nedostaje dokaz o primanjima za oca, majku i brata, (član 6. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
34. Fatima Zahirović 0 Nedostaje dokaz o primanjima za nenu, (član 6. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
35. Kristina Skeledžija 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član 6. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)
36. Ismeta Letić 0 Nedostaje dokaz za brata studenta Ramo Letić  (član 6. stav 1. I stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)

 

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za III godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Emra Zukić
 2. Irena Volić
 3. Hidajeta Aganović
 4. Zerina Čizmo
 5. Emina Ljuma
 6. Dženita Mameledžija
 7. Almedin Gunjarić
 8. Nermin Mameledžija
 9. Ivana Babić
 10. Emir Mujčić
 11. Martina Matošević
 12. Anita Cakalin
 13. Emina Muslimović
 14. Eldina Jusić
 15. Emina Ramić
 16. Tea Kafadar
 17. Almedina Mehić
 18. Amela Palić
 19. Matea Cakalin
 20. Nudžejma Šabanović
 21. Sana Karać
 22. Ajdin Fazlić
 23. Edin Tarakčija.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV GODINA

 

Za IV godinu studija dodjeljuje se ukupno dvadestdvije (18+4) stipendije.

 

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Ida Bajramović 40 20+5 65  
2. Katica Jezerčić 40 20+5 65  
3. Dževida Tarakčija 35 20+5 60  
4. Maja Salkić Smailkadić 40 20 60  
5. Mirsada Karić 30 20+5 55  
6. Mirza Beganović 30 20+5 55  
7. Fatima Baltić 40 8+5 53  
8. Emina Jusufbašić 35 12+5 52  
9. Emina Islamović 35 16 51  
10. Mirko Bagarić 25 20+5 50  
11. Melisa Ašćić 30 20 50  
12. Aziza Fazlić 30 16 46  
13. Sumeja Grabus 25 16+5 46  
14. Anto Kesten 35 4+5 44  
15. Lejla Zukić 40 4 44  
16. Fikreta Jusić 15 20+5 40  
17. Salih Mehić 16 20+5 40  
18. Adela Delić 35 0+5 40  
19. Paul Marjanović 15 20+5 40  
20. Emina Hasanagić 30 0+5 35  
21. Ivona Dujmović 15 12+5 32  
22. Tomislav Zovko 15 0+5 20  

 

 

Zaključak

 

Za IV godinu dodjeljene su ukupno 22 stipendije, jer su 4 (četiri) stipendije prebaćene sa V godine, zbog nedovoljnog broja studenata, a u skladu sa članom VII, stav II Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima.

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za IV godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Ida Bajramović
 2. Katica Jezerčuć
 3. Dževida Tarakčija
 4. Maja Salkić Smailkadić
 5. Mirsada Karić
 6. Mirza Beganović
 7. Fatima Baltić
 8. Emina Jusfbašić
 9. Emina Islamović
 10. Mirko Bagarić
 11. Melisa Ašćić
 12. Aziza Fazlić
 13. Sumeja Grabus
 14. Anto Kesten
 15. Lejla Zukić
 16. Fikreta Jusić
 17. Salih Mehić
 18. Adela Delić
 19. Paul Marjanović
 20. Emina Hasanagić
 21. Ivona Dujmović
 22. Tomislav Zovko.

 

 

V GODINA

 

Za V godinu studija dodjeljuje se ukupno 8 (osam) stipendija.

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Sabahudin Genga 25 20+5 50  
2. Rahman Fuško 30 20 50  
3. Belma Mešić 30 12+5 47  
4. Melis Ašćić 20 20+5 45  
5. Selma Ćuk 20 20+5 45  
6. Adnan Mešić 35 4+5 44  
7. Muamer Genjga 20 12+5 37  
8. Haris Smajilagić 25 0+5 30  
           

 

 

Zaključak

 

Stipendije za V godinu studija se dodjeljuju kako slijedi:

 

 1. Sabahudin Genga
 2. Rahman Fuško
 3. Belma Mešić
 4. Melisa Ašćić
 5. Selma Ćuk
 6. Adnan Mešić
 7. Muamer Genjga
 8. Haris Smajilagić.

 

 

 

VI GODINA

 

Za VI godinu studija dodjeljuje se ukupno 2 (dvije) stipendije.

 

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Amra Bajrić 35 8+5 48  
2. Mensur Omerdić 25 8+5 38  
           

 

 

             

Zaključak

 

Stipendije za V godinu studija se dodjeljuju kako slijedi:

 

 1. Amra Bajrić
 2. Mensur Omerdić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II REDOVNI STUDENTI DEFICITARNIH ZANIMANJA

 

Članom 2. stav 1. tačka 4. Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja definisano je da su fakultet deficitarnih zanimanja: medicinski, elektrotehnički, arhitektonski, građevinski, geodezija, prirodno-matematički fakultet – odsjek matematika i fizika, prednost ima nastavnički smjer; rudarski; geološki i poljoprivredni fakultet.

 

           

 

I GODINA

 

Za I godinu studija dodjeljuju se ukupno 4 (četiri) stipendije

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Saida Đulabić 40+10 20+5 75  
2. Inela Muslimović 40+10 16+5 71  
3. Sabrina Ćorbić 40+10 4+5 59  
4. Amra Purić 38 16+5 59  
5. Ajla Hrustanović 40 12+5 57
6. Emir Softić 40 12+5 57
7. Maja Balta 40 8+5 53
8. Sabina Bašić 40 0+5 45
9. Lejla Čejvan 40 0+5 45
10. Elma Trako 40 0+5 45
11. Amila Kozar 40 0+5 45
12. Alem Šiljak 38 0+5 43
13. Srećko Valjan 28 8+5 41
14. Azra Dautović 34 0+5 39
15. Đenan Begović 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član 6. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)

 

Zaključak

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za I godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 

 1. Saida Đulabić
 2. Inela Muslimović
 3. Sabrina Ćorbić
 4. Amra Purić.

 

 

 

 

II GODINA

 

Za II godinu studija dodjeljuju se ukupno devet (6+3) stipendija

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

 

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Rahima Glavaš 25 16+5 46  
2. Hatidža Omerdić 20 20+5 45  
3. Lejla Vareniković 20 20+5 45  
4. Amra (Mujo) Delić 15 20+5 40  
5. Miran Bradarić 30 8 38  
6. Meho Brkić 15 16+5 36  
7. Lejla Skrobo 15 16+5 36  
8. Amel Sažić 10 20+5 35  
9. Amila Kovać 20 8+5 33 7,77 prosjek ocjena
10. Fadil Drljačić 20 8+5 33 7,63 prosjek ocjena
11. Berina Purić 15 8+5 28
12. Amina Mehić 15 0+5 20
           

 

Zaključak

 

Za II godinu dodjeljeno je ukupno 9 stipendija, jer su 2 (dvije) stipendije prebaćene sa VI godine i 1 stipendija viška sa IV godine, zbog nedovoljnog broja studenata, a u skladu sa članom VIII, stav II Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima deficitarnih zanimanja.

 

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za II godinu studija stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 1. Rahima Glavaš
 2. Hatidža Omerdić
 3. Lejla Vareniković
 4. Amra Delić
 5. Miran Bradarić
 6. Meho Brkić
 7. Lejla Skrobo
 8. Amel Sažić
 9. Amila Kovać.

 

 

III GODINA

 

Za III godinu studija dodjeljuju se ukupno sedam (7) stipendija

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Muaz Kasumović 30 12+5 47  
2. Sadija Zolota 25 16+5 46  
3. Emina Nesimi 20 16+5 41  
4. Darko Kolenda 30 0+5 35  
5. Josip Bajo 30 0+5 35  
6. Adnan Selmić 20 0+5 25  
7. Ružica Pendeš 5 12+5 22  
 

                   

 

Za III godinu studija deficitarnih zanimanja stipendija se dodjeljuje sljedećim studentima:

 

 1. Muaz Kasumović
 2. Sadija Zolota
 3. Emina Nesimi
 4. Darko Kolenda
 5. Josip Bajo
 6. Adnan Selmić
 7. Ružica Pendeš.

 

IV GODINA

 

Za IV godinu studija dodjeljuju se ukupno sedam (7) stipendija

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Antonela Buzić 25 16+5 46  
2. Aida Đedović 25 20 45  
3. Tarik Šećić 20 16+5 41  
4. Amina Kazija 15 16+5 36  
5. Irfan Hidić 25 8 33  
6. Asmir Omerdić 15 0+5 20  

 

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa, za IV godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 1. Antonela Buzić
 2. Aida Đedović
 3. Tarik Šećić
 4. Amina Kazija
 5. Irfan Hidić
 6. Asmir Omerdić.

 

V GODINA

Za V godinu studija dodjeljuju se ukupno 3 (tri) stipendije

 

            Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

 

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Zoran Radovanović 25 20+5 50  
2. Marija Sikirić 35 0+5 40  
3. Amra Silnović 15 0+5+15 35 Porodica poginulih
4. Mirza Begić 0 Nedostaje dokaz o primanjima za majku, (član 6. stav 2.  Pravilnika za dodjelu stipendija redovnim studentima)

Zaključak

Uvažavajući činjenicu da su navedeni kandidati ispunili sve uslove iz objavljenih konkursa i ostvarili najveći broj bodova, za V godinu studija deficitarnih zanimanja stipendije se dodjeljuju sljedećim studentima:

 1. Zoran Radovanović
 2. Marija Sikirić
 3. Amra Silnović.

 

VI GODINA

 

Za VI godinu studija dodjeljuju se ukupno tri (3) stipendije.

 

Nakon bodovanja svih pristiglih prijava Komisija je utvrdila rang listu, kako slijedi:

R.B. Ime i prezime B O D O V I NAPOMENA
A B A+B
1. Selma Kulenović 40 0+5 45  
           

 

Zaključak

 

Obzirom da se za VI godinu studija deficitarnih zanimanja prijavio samo 1 kandidat i isti je ispunio sve uslove iz objavljenih konkursa, za VI godinu studija deficitarnih zanimanja stipendija se dodjeljuje sljedećim studentima:

 

1.Selma Kulenović.

 

Z A K LJ U Č A K

NAPOMENA: U koloni A prikazani su bodovi koji se odnose na uspjeh, bodovi učenika generacije (10 bodova).  U kolini B prikazani su bodovi koji se odnose na materijalni stutaus studenta, bodovi po osnovu studiranja izvan Srednjobosanskog kantona (5 bodova), te bodovi dobiveni po osnovu člana porodice poginulih/šehida, porodice RVI preko 60% i bodovi za djecu bez oba roditelja.

 

OBAVIJEST

Obavještavaju se studenti koji su po gore navedenom pregledu ostvarili pravo na stipendiju da će se potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija održati dana 08.04.2017.godine (subota), sa početkom u 09,00 sati, u velikoj sali Općine Travnik.

Na potpisivanje ugovora studenti su obavezni ponijeti ličnu kartu i kopiju vlastitog tekućeg računa na koji će se vršiti uplata stipendije.

Ukoliko je student sprijećen da prisustvuje potpisivanju ugovora u njegovo ime to može izvršili samo lice koje ima punomoć imenovanog.

Općina Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!