Aktuelno

OPĆINA TRAVNIK: Konačna rang-lista korisnika koji su se prijavili za poticaj (muzilice)

Općina Travnik utvrdila je Konačnu Rang listu korisnika koji su se prijavili na Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2016.godinu, za muzilice, kako slijedi:

 

 

r.br. Ime i prezime korisnika Adresa Broj bodova  

Napomena

 

1. Hidajet Grabus Krpeljići 56  
2. Dragan Rac Šišava 56  
3. Danijel Barać Gladnik 54  
4. Anđelko Dević Šišava 54  
5. Abdulah Davran Dub 54  
6. Hariz Ganić Bačvice 53  
7. Marinko Babić Marjanovića Brdo 53  
8. Salih Melić Seferi, Karaula 53  
9. Dževad Kokić B.Bučje 51  
10. Mihret Melić Vitovlje 49  
11. Vejsil Lanjgić Vitovlje 48  
12. Avdo Selmić Pulac 48  
13. Mirsad Karić Višnjevo 48  
14. Selvedin Hodžić Dub 48  
15. Fikret Melić Bruneji 48  
16. Jako Kolenda Podolac 47  
17. Rabija Eminović Slimena 47  
18. Selvedina Husić Dub 47  
19. Almir Dautović Han Bila 47  
20. Alma Fuško Dub 47  
21. Marinko Matošević Podolac 46  
22. Sakib Palić Radojčići 46  
23. Petra Vujinović Šišava 46  
24. Alija Sejdić Višnjevo 45  
25. Besim Salkica D.Krčevine 43  
26. Vahid Miftarević Zagrađe 42  
27. Edvina Hodžić Mehurić, Poljanice 41  
28. Eldin Peco Goleš 0 Nepotpuna dokumentacija
29. Mirnes Ramić Gl.Bukovica 0 Nepotpuna dokumentacija
30. Delibeg Hodžić Vitovlje 0 Nepotpuna dokumentacija
31. Smail Salkica Karaula 0 Nepotpuna dokumentacija
32. Zahir Hodžić Bandol 0 Nepotpuna dokumentacija
33. Zikret Melić Vitovlje 0 Nepotpuna dokumentacija
34. Amra Palić Radojčići   Ostvarila pravo na plastenik

Obzirom da se po objavljenom Javnom pozivu za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2016.godinu dodjeljuje 25 muzilica, iste će se dodjeliti aplikantima od rednog broja 1 do rednog broja 25 gore navedene Rang liste (zatamnjeni u tabeli).

Obavještavaju se odabrani korisnici da će se podjela muzilica obaviti u ponedjeljak, 27.03.2017.godine, sa početkom u 10,00 sati, ispred Općine Travnik.

Svi korisnici su na podjelu muzilica obavezni ponijeti svoju ličnu kartu, te obezbjediti vlastiti prevoz za dobivene muzilice.                                                 

POMOĆNIK NAČELNIKA

Amira Đelilbašić, dipl.ecc.

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!