Aktuelno

Održana vanredna sjednica Općinskog štaba civilne zaštite Travnik

Dana 03.02.2019. godine uslijed pojave opasnosti od naglog topljenja snijega i pojačanih oborina koje mogu dovesti do prirodne nesreće poplave na području općine Travnik, a koje su uzrokovale plavljenja više lokacija na području općine Travnik, Općinski štab civilne zaštite održao je vanrednu sjednicu a nakon što su pripadnici civilne zaštite obišli teren i snimili stanje te o tome sačinili Vanredni izvještaj.
U toku je i poduzimanje hitnih mjera a u nastavku slijedi Vanredni izvještaj.

 

1. Stanje na području MZ Dolac n/L

Došlo je do izlijevanja više pograničnih potoka i to kod: Osnovne škole Dolac, u naselju Polje kod Asotića kuće, naselje Donje Putićevo, Okuka, Gornji Dolac, Farma Topalović, Mesna industrija ”Bajra”. Poplavljena kuća Livnjak (mlin).

2. Stanje na području MZ Nova Bila

Prijeti plavljenju Osnovne škole začepljeni propusti u naselju Gladnik gdje je jedna kuća poplavljena, začepljeni propusti u naselju Podolac, Donje Rićice i iza uslužnog objekta Libertas. Jedna kuća iseljena Žilić Marinko.

3. Stanje na području MZ Rudnik Bila

Povećan je vodostaj rijeke Bile, zatvorena putna komunikacija Alihodže-Pokrajčići zbog aktiviranog klizišta.

4. Stanje na području MZ Han Bila

Poveća vodostaj rijeke Bile, plavljenje putne komunikacije Čukle – Brajkovići.

U potok Čukovnica palo stablo vrbe i prijeti od izlijevanja naseljenim kućama.

5. Stanje na području MZ Mehurić i MZ Zagrađe

Povećan je vodostaj rijeke Bile, nema dojava o opasnosti.

6. Stanje na području MZ Pirota

Povećan vodostaj rijeke Lašve nema dojava o opasnosti.

7. Stanje na području MZ Centar

Vodostaj rijeke Lašve kroz grad na granici izlijevanja na nekoliko mjesta, začepljen propust premakoritu rijeke Bojna Luka, isto tako kod Đačkog Doma.

8. Stanje na području MZ Turbe

Rijeka Lašva prijeti izlijevanje u naselju Ciganluk, izlijo se potok prema Šakićima, takođe na raskrsnici Turbe – Vlašić zaćepljeni propusti plave magistralni put.

9. MZ Karaula

Rijeka Lašva se izlila na putnu komunikaciju Salkice-kestenove kuće-Nula.

10. MZ Vitovlje

Začepljen propust prema putu Kneževo. Iz naselja Dukat potok ugrožava putnu komunikaciju Vitovlje – Korićani.

13. MZ Gluha Bukovica
Povećan vodostaj, nema dojava o opasnosti.

14. MZ Bijelo Bučje
Aktivirano klizište prema kućama, na lokaciji kuće Pavić Merzudina.

 

Aktivirani su povjerenici civilne zaštite, predsjednici mjesnih zajednica koji uzimaju aktivno učešće u dojavama o opasnostima. Angažovana je mehanizacija.

Održana je 17. vanredna sjednica OŠCZ općine Travnik u proširenom sastavu, čiji je nastavak zakazan za 15:00 sati, na kojoj će biti podnenseni izvještaji sa terena.

Općina Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!