Od ponedjeljka štrajk upozorenja u svim osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantona!
photo: Agencija DAN
Aktuelno

Od ponedjeljka štrajk upozorenja u svim osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantona!

Na osnovu člana 156. Zakona o radu („Sl.novine FBIH broj:26/16“ od 6.4.2016.godine), člana 2. i 4. Zakona o štrajku („Sl.novine FBIH broj:14/00“ od 24.4.2000. godine), člana 20. i  93. Statuta Nezavisnog samostalog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, postupajući po Zaključku Konferencije svih Sindikata obrazovanja SBK7 od22.11.2017.godine , Upravni odbor Nezavisnog samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona, dana04.12.2017.godine,  donosi

ODLUKU

o organiziranju štrajka

I

Radi zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava i interesa koji se nisu mogli riješiti pregovorima s poslodavcima niti drugim mjerama, organizira se ŠTRAJK uposlenika u svim osnovnim školama na području Srednjobosanskog kantona u kojima interese uposlenika zastupa Nezavisni samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Srednjobosanskog kantona.

Štrajk će biti organiziranu svim osnovnim školama dana 18.12.2017.godine (ponedjeljak) u sa početkom u 08,00 sati.

II

Uzrok štrajka je odbijanje Vlade Srednjobosanskog kantona da potpiše usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora, čime zaposlene u osnovnom obrazovanju dovodi u izuzetno tešku poziciju po pitanju ekonomsko-socijalnog i radno-pravnog statusa.

Konačni tekst Kolektivnog ugovora, koji je u organizaciji Ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona,usaglašen na zajedničkom sastanku od 13.06.2017.godine između pregovaračkih timova Ministarstva obrazovanja i Sindikata osnovnog obrazovanja, uz stručnu pomoć predstavnika Ureda za zakonodavstvo Vlade i predstavnika Ministarstva pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona.

III

Zahtjev uposlenika osnovnog obrazovanja je sljedeći:

„Zaključiti Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu , koji su usaglasili Pregovarački tim Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Pregovarački tim Sindikata osnovnog obrazovanja Srednjobosanskog kantona, uz pomoć i saglasnost predstavnika Ureda za zakonodavstvo Vlade i predstavnika Ministarstva pravosuđa  uprave Srednjobosanskog kantona“.

IV

Za vrijeme trajanja štrajka mora se obezbjediti minimum poslova u obavljanju odgojno-obrazovnog procesa rada u školama.

Zaposlenici u osnovnim školama koji sudjelujući u štrajku poštuju odredbe Zakona o radu i Zakona o štrajku, Pravila Sindikata o štrajku kao i Odluka štrajkaškoga odbora, imaju punu zaštitu sindikata, a u protivnom, nemaju tu zaštitu.

V

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Muhamed Pajić

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!