Objavljena Konačna Rang lista projekata nevladinih organizacija
photo: Agencija DAN
Aktuelno

Objavljena Konačna Rang lista projekata nevladinih organizacija

Općina Travnik objavila je Konačnu Rang listu prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz budžetske stavke „Projekti nevladinih organizacija“ Budžeta Općine Travnik za 2017.godinu.

 

Broj: 01-1-01-3-3-345/16-13-1-1

Datum: 02.10.2017.g.

 

KONAČNA  RANG  LISTA

prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz budžetske stavke „Projekti nevladinih organizacija“ Budžeta Općine Travnik za 2017.godinu

Komisija za ocjenu projektnih prijedloga, u sastavu članovi Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Travnik i predstavnika nevladinog sektora općine Travnik, nakon provedene drugostepene procedure, utvrđuje Konačnu Rang listu projekata, kako slijedi:

 

r.br. Naziv organizacije Naziv projekta Ostvaren broj bodova Napomena
1. Centar za edukaciju mladih Travnik Projekat „Mojih prvih 5 kilometara“ 83  
2. Udruženje građana za afirmaciju humanih ideja „AHI“ „Ranom intervencijom do uspješne integracije“ 82  
3. Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ Dani Šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka 2017“ 81  
4. Foto klub „Fot“ Travnik „Vizualna promocija trase uskotračne pruge Komar-Travnik“ 80  
5. NK Vlašić „Održavanje malonogometnog turnira ljeto-zima 2017“ 80  
6. Ženski nogometni klub „Rosa Brandis“ Travnik Ljetna škola nogometa za žene 80  
7. IFD Župa Potkraj Turbe „Večer folklora Župe Potkraj Turbe“ 80  
8. FU Bubamara „Jedna ulica – jedan tim“ 79  
9. Judo klub „Nova Bila“ Međunarodni turnir u judu Nova Bila Open 2017.“ 78  
10. Medžlis Islamske zajednice u Travniku „Manifestacija Dani Resulullaha A.S.“ 78  
11. Hrvatsko amatersko kazalište Travnik „Pobuna u kokošinjcu“ 78  
12. Limena glazba „Lašva“ Nova Bila „Božićni koncert“ 77  
13. Košarkaški klub Travnik 10.Međunarodni turnir u košarci za kadete Travnik 2017“ 77  
14. Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ „Manifestacija Travnički karneval“ 77  
15. IFD Paklarevo „Sijelo u Paklarevu 2017.g., 20-ta smotra folklora“ 77  
16. KUD Karaula „Smotra folklora Karaula 2017.g.“ 77  
17. NK „Nova Bila“ „Obilježavanje 40-te godišnjice kluba“ 77  
18. Planinarsko društvo Bila „Meokrnje 2017.g.“ 77  
19. Udruženje za uzgoj i zaštitu sitnih životinja „Tulika“ Travnik „Jubilarna izložba sitnih životinja Travnik 2017“ 77  
20. Edukacijski centar za pčelarstvo „Proizvodnja farmaceutskog voska sa eteričnim uljima“ 77  
21. KUD Borac „Kantonalna smotra folklora“ 77  
22. Geografsko udruženje „Globus“ „Geografija znanost bez nacionalnog prefiksa“ 77  
23. Udruga za humani i održivi razvoj „Klik“ Travnička baština“ 77  
24. KUD Turbe „Smotra folklora 2017″ 77  
25. Planinarsko društvo „Paklarske stijene“ „Domaćinstvo Dana planinara i 10.godišnjica Dana planinara“ 77  
26. Karate klub „Vezir“ Turbe Ljetna karate škola „Sportom protiv droge“ 77  
27. Udruga za humani i održivi razvoj „Naše Polje“ „Malonogometni turnir NK Lašva“ 77  
28. KUD „Mladost“ Višnjevo „Međunarodna smotra foklora Mehurić 2017.g“ 77  
29. Međuopćinsko udruženje slijepih „Socio-ekonomski projekat“ 77  
30. Limena glazba „Lašva“ Nova Bila „Nabavka instrumenata za malu školu puhaća“ 76
31. Klub potrošaća Srednje Bosne „Srce zgrade“ 75
32. U.G. Novi dan Kulturna manifestacija „Mali hor i orkestar“ 75
33. Muzičko društvo Travnik „Novogodišnji koncert“ 74
34. Udruženje građana „Travnička malina“ „Ekološka edukacija i preventivno djelovanje u proizvodnji maline“ 73
35. Omladinski centar Turbe „Mladi ekolozi“ 68
36. Muzičko društvo Travnik „Mala škola duvaća“ 66
37. Udruženje socijalnih radnika BiH „Postupanje u slučajevima nasilja u obitelji na području općine Travnik“ 15 Nije prošao drugi prag bodovanja
38. Omladinski centar Turbe „Braco i seka na pješačkom prelazu“ 9 Projekat nije prošao prvi prag bodovanja
39. Društvo Lejpcig-Travnik „Prevencija nastanka sociopatoloških pojava“ 9 Nije prošao prvi prag bodovanja
40. Lovačko društvo „SOKOL“ Nova Bila „Prihrana divljaći u zimskom periodu“ 9 Nije prošao prvi prag bodovanja
41. Auto klub „Mladost“ Novi Travnik „Autosport rely 2017 Travnik, spotski automobilizam“ 9 Nije prošao prvi prag bodovanja
42. Moto klub „Stari grad“ Travnik „Moto party 2017“ 8 Nije prošao prvi prag bodovanja
43. Centar za promociju Planet Media Travnik „Live streaming kulturno istorijskih aktivnosti“ 6 Nije prošao prvi prag bodovanja
44. Planinarsko društvo „Vlašić“ Izgradnja FERATA staza na Devećanskim stijenama-Vlašić 0 Nedostaju dokazi za partnere
45. Paragliding club Travnik „Para-Travnik 2017.g.“ 0 Nedostaje el.verzija projekta (na CD-u projekat druge NVO)
46. Centar za promociju Planet Media Travnik „Targetovanje i mapiranje značajnih lokacija grada Travnika“ 0 Nedostaje el.verzija projekta (ne može se otvoriti CD)
47. Sportski steljački klub „Target“ Turnir u sreljaštvu na Dan državnosti BiH“ 0 Nedostaje dokaz za partnera
48. Auto klub „Mladost“ Novi Travnik „Edukacija djece u prometu i prometnoj kulturi“ 0 Nedostaje dokaz za partnere
49. Košarkaški klub „Bersellum“ Turbe „Učešće u ligi mladih SBK-a“ 0 Nedostaje el.verzija projeta (na oba CD-a su samo slike)
50. Klub Oldtimer „Classic“ Travnik IV Internacionalni Oldtimer skup „Travnik 2017“ 0 Nedostaju dokazi za partnere
51. NVO za promociju umjetnosti i kulture „ATG 51“ Aktivni dan u prirodi“ 0 Nedostaje elektronska verzija projekta
52. KUD „Karaula“ „Međunarodna smotra folklora i narodnih igara i plesova Dubrovnik 2017“ 0 Projekat eliminisan iz bodovanja iz razloga što se isti ne implementira na području općine Travnik

Projekti od rednog broja 1 do rednog broja 29 (projekti zadebljani u tabeli) su projekti koji će se finansirati sredstvima Budžeta Općine Travnik za 2017.godinu.

Ugovori o finansiranju projektnih prijedloga sa predstavnicima odabranih nevladinih organizacija potpisivat će se dana 11.10.2017.g., sa početkom u 15,00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Članovi Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Travnik:

  1. Ekrem Mrakić, predsjednik
  2. Vinko Martinović, član
  3. Alisa Islamović Hrnjić, član
  4. Ilijana Budimir Trupina, član
  5. Slavica Vrselj, član
  6. Nedim Pripoljac, predstavnik NVO

Općina Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!