Objavljen Javni poziv za kapitalne investicije na području općine Travnik za 2018.godinu
photo: Agencija DAN
Aktuelno

Objavljen Javni poziv za kapitalne investicije na području općine Travnik za 2018.godinu

Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 3. Statuta Općine Travnik („Prečišćeni tekst Službene novine Općine Travnik“, broj 11/05) i člana 4. Odluke o načinu i proceduri ažuriranja Plana kapitalnih investicija Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj 2/07), Načelnik Općine Travnik, u p u ć u j e

JAVNI POZIV

Za podnošenje aplikacija za kapitalne investicije koje će se finansirati iz Budžeta Općine Travnik za 2018.godinu

Općina Travnik oglašava Javni poziv za podnošenje aplikacija projekata za kapitalne investicije.
Sredstva će se odobravati za projekte, koji su odabrani po definiranim kriterijima i koji će djelovati u pravcu poboljšanja kvaliteta života u zajednici.

Pozivaju se svi zainteresovani – građani, vijećnici Općinskog vijeća Travnik, općinske službe, savjeti mjesnih zajednica, privredna društva, javna preduzeća, javne ustanove i druga pravna lica, samostalni privrednici i obrtnici, nevladine organizacije, da predaju svoje aplikacije sa projektima za kapitalne investicije.

Za dodjelu sredstava za kapitalne investicije projekti moraju:
-biti implementirani u toku jedne budžetske godine,
-odražavati potrebe zajednice,
-imati dugoročni utjecaj na razvoj zajednice i biti održivi
-biti u vrijednosti od 10.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Aplikacioni zahtjev sa kriterijima za bodovanje se može dobiti na protokolu Općine Travnik, svaki radni dan od 7,00 – 15,30 sati, i preuzeti sa web stranice Općine Travnik www.opcinatravnik.com.ba.

Za dodatne informacije o ovom Javnom pozivu možete se obratiti koordinatoru Komisije za planiranje općinskog razvoja, Amiri Đelilbašić ili sekretaru Komisije Mariji Perić na telefon 030/511-834.

Poziv za predaju aplikacionih zahtjeva – projekata otvoren je od 17.05.2017. godine do 09.06.2017. godine do 15,30 h.

Popunjene aplikacije se predaju na protokol Općine Travnik.

Odabir projekata će se izvršiti na osnovu Pravilnika o načinu apliciranja i odabira projekata kapitalnih investicija, broj:01-1-01-3-2-103/08 od 19.03.2008.g. i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu aplciranja i odabira projekata kapitalnih investicija, broj:01-1-01-3-2-331/10 od 13.05.2010.godine, a koji će izvršiti Komisija za planiranje općinskog razvoja imenovana od strane Općinskog vijeća Travnik.

Kriteriji prema kojima će se vršiti bodovanje aplikacija sastavni su dio aplikacionog zahtjeva.

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se uzeti u razmatranje.

Aplikacioni obrazac možete preuzeti O V D J E

Općina Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!