Obavijest o načinu postupanja sa rješenjima koje izdaje Ministarstvo privrede iz oblasti cestovnog prijevoza
Obavijest o načinu postupanja sa rješenjima koje izdaje Ministarstvo privrede iz oblasti cestovnog prijevoza - photo: Agencija DAN (arhiv)
Aktuelno

Obavijest o načinu postupanja sa rješenjima koje izdaje Ministarstvo privrede iz oblasti cestovnog prijevoza

Na osnovu rješenja Federalnog ministarstva prometa komunikactja bror 01/6-23-13- 1735/20 od 24.03 2020 godine o načinu postupanja sa rješenjima koja se izdaju na osnovu Zakona o cestovnom prijevozu F BiH (SI. novine F BiH, broj:28/06 i 2(10), kojima rok važenja ističe u toku proglašene nesreće izazvane koronavirusom (COVID 19)

1. Sva Rješenja akti koje izdaje Ministarstvo privrede, na osnovu Zakona o cestovnom prijevozu F BiH drugih propisa, a kojima rok važenja ističe u toku proglašenja stanja nesreće, a isti se produžava do 30 dana nakon dana stupanja na snagu prestanka stanja nesreće.

2. Odredbe tačke 1 ove obavijesti odnose se na rješenja,

• o tehničko-eksploatacijskim uslovima.

• o licenci prijevoznika i licencama za vozila.

3 Privredna društva i fizička lica , koja posjeduju akt iz tač. 1. i 2. ove obavijesti, nastavljaju sa obavljanjem djelatnosti na osnovu tog akta. a najduže do 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o prestanku proglašenja stanja prirodne nesreće izazvano koranavirusom

4 Prijevoznici, fizička lica i privredni subjekti su dužni podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja ili licence za vozilo uz dostavljanje propisanih dokaza odmah nakon prestanka stanja nesreće izazvana koronavirusom

5. Ministarstvo privrede će izdavati nova Rješenja samo za nova privredne subjekte, fizička voztia za kojima nije ranije izdato rješenje, u slučaju kada mogu utvrditi da su ispunjeni zakonom propisani uslovi, uz provođenje propisanih mjera i preporuka lične i kolektivne zaštite zdravlja.

6.Akt iz tč. 1. i 2. ove obavijesti će nadležni nadzorni i inspekcijski organi prilikom kontrole nositelja istog, smatrati važećim u razdoblju od dana donošenja Odluke kojom je proglašeno stanje nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine do 30. dana nakon stupanja na snagu prestanka stanja nesreće.

S poštovanjem,

 

Ministar

Nisvet Hrnjić

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!