Sveuciliste Vitez
Aktuelno

Na Sveučilištu/Univerzitetu Vitez se održava naučno-stručna konferencija FIRA 2019

Uz saglasnost Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije BiH Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” organizira Naučno – stručnu konfernciju FIRA 2019 na temu:

FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENA I REVIZORSKA PROFESIJA U FUNKCIJI JAČANJA TRŽIŠNE EKONOMIJE
Cilj konferencije je pružanje naučnog i stručnog doprinosa u oblasti finansijsko-računovodstvene i revizijske profesije. Također, cilj je podstaknuti stručnjake iz privrede i naučne radnike na istraživanju stvarnih događaja i donošenju prijedloga za stvaranje novih rješenja u oblasti finansija, računovodstva, revizije, poduzetništva, prava, IT, a sve u cilju prevazilaženja negativnih društveno-ekonomskih trendova i jačanja tržišne ekonomije Bosne i Hercegovine

Konferencija se priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje se u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

UNVI/Agencija DAN

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!