Koordinacija boračkih organizacija FBiH istakla postignuća za boračku populaciju
photo: ilustracija
BiH

Koordinacija boračkih organizacija FBiH istakla postignuća za boračku populaciju

Koordinacija boračkih organizacija Federacije BiH uspjela je, kroz institucionalni dijalog s Ministarstvom za boračka pitanja FBiH i Vladom Federacije BiH, riješiti niz problema koji se tiču boračke populacije, navodi se u saopćenju Koordinacije.

Prije svega, 1.100 supruga šehida koje su u proteklih nekoliko godina zbog diskriminirajućih odredbi starog Zakona o PIO-u ostajale bez prava na porodičnu penziju, odredbom u članu 70. novog Zakona o PIO vraćene su u pravo i napokon će, kako je saopćeno, biti ravnopravne sa svim drugim suprugama šehida u BiH.

Za nekoliko hiljada demobilisanih boraca koji su otišli u prijevremenu povoljniju penziju vraćen je isplatni koeficijent i ukinuta diskriminacija prema ovoj populaciji, dok su za ratne vojne invalide 100% prve kategorije obezbijeđeni automobili kojima će se koristiti oni i njihove porodice.

– Sporazumom s Vladom FBiH osigurali prvi put od završetka rata sredstva koja ostanu na poziciji Ministarstva za boračka pitanja FBiH po osnovu smanjenja broja korisnika prava na ličnu i porodičnu invalidninu i naknada za dobitnike najvećih ratnih priznanja i odlikovanja, akumuliraju se na poziciji Ministarstva i ne raspoređuju se na neke druge pozicije, te će poslužiti za popravljanje statusa boračkih populacija – saopćila je Koordinacija.

Sredstvima Federalnog zavoda za zapošljavanje i sredstvima kantonalnih ministarstava za boračka pitanja u ovoj godini iz sedam kantona obezbijeđena su sredstva u iznosu od 1.600.000 KM za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca kroz koja će biti zaposleno oko 250 djece.

Također, kroz projekte boračkog zadrugarstva zaposleno je još na desetine članova porodica iz boračke populacije koji putem malih biznisa razvijaju ideje i stvaraju profit za svoje porodice.

U prošloj 2017. godini kroz projekte udruživanja sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje i ministarstava za boračka pitanja plasirano je 1.200.000 KM za zapošljavanje oko 220 djece u cijeloj Federaciji BiH. Na osnovu ovog projekta pokrenut je niz inicijativa na nivou Kantona za plasiranje sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje pripadnika boračkih populacija.

Iz Koordinacije ističu da je nastavljeno javno zagovaranje za davanje prioriteta pri zapošljavanju djeci šehida i poginulih boraca, djeci umrlih ratnih vojnih invalida i umrlih demobilisanih boraca.

Kao pozitivan primjer navedeno je zapošljavanje dvadeset volontera u Federalnom ministarstvu za boračka pitanja.

– Nadamo se i vjerujemo da će i ostali ministri i rukovodioci javnih preduzeća i institucija voditi računa o našim kategorijama i istinski se zalagati za njihovo pravo na prednost pri zapošljavanju – poručili su iz Koordinacije.

U saopćenju naglašavaju da su toku pregovori oko pokretanja niza važnih aktivnosti koje će, kako smatraju, popraviti status boračkih populacija. Među njima, očekuju da Vlada prihvati nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca, te ga uputi u Zastupnički dom Parlamenta FBiH od kojeg zahtijevju da u najkraćem mogućem roku razmatra navedeni zakon.

Osim toga, očekuju usvajanje predloženog zakona o boračkim udruženjima od posebnog interesa “kako bi se napokon uredila i oblast organizovanja boračkih populacija i prestalo manipulisati brojkama udruženjima i onima koji predstavljaju boračke populacije”.

– Također, pokrenuli smo razgovore o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica i u toku je priprema prijedloga tih izmjena i dopuna od strane predstavnika porodica šehida i ratnih vojnih invalida koje ćemo uputiti prema Ministarstvu za boračka pitanja FBiH. Tiču se preciznijeg određivanja zakonske odredbe prednosti u zapošljavanju članova boračkih porodica, uvođenja kaznenih odredbi za nepoštivanje prednosti pri zapošljavanju, obavezujućeg usklađivanja koeficijenta jednom godišnje za lične i porodične invalidnine, povećanja osnovice za ratne vojne invalide 100% prve grupe (paraplegičare) za 30 posto zbog potreba intenzivnijeg liječenja radi njihovog sve lošijeg zdravstvenog stanja – saopćeno je iz Koordinacije.

S kantonalnim udruženjima, kako kažu, razgovaraju o pokretnaju izmjena i dopuna svih zakona o dopunskim pravima boraca koji tretiraju niz prava poput prava na rješavanje stambenog pitanja i prava na zdravstveno liječenje.

Najavili su i to da su pokrenuti razgovori u vezi vraćanja u pravo oko 500 ratnih vojnih invalida 60 posto i više u pravo na penziju zbog diskriminirajuće odredbe u Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju.

– Pozivamo sve borce da se suzdrže od protesta i blokada i da zajednički na drugi bezbolniji način tražimo ispunjenje njihovih zahtjeva – poručili su članovi Koordinacije boračkih organizacija Federacije BiH u današnjem saopćenju.

FENA

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!