JU Bolnica Travnik: Poziv kandidatima prijavljenim za popunu radnih mjesta
JU Bolnica Travnik: Poziv kandidatima prijavljenim za popunu radnih mjesta
Aktuelno

JU Bolnica Travnik: Poziv kandidatima prijavljenim za popunu radnih mjesta

Komisija za provodenje javnog oglasa Javne ustanove Bolnica Travnik, poziva kandidate koju su se prijavili na oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta radnih: dva čuvara na neodređeno vrijeme, dvije medicinske sestre — tehničara u radni odnos na neodređeno vrijeme, jedne više medicinske sestre ili medicinske sestre na poslove anestetičara na neodređeno vrijeme, jedne medicinske sestre na neodređeno vrijeme, jednog KV vozača na određeno vrijeme od 6 mjeseci, jedne medicinske sestre na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, jedne više medicinske sestre ili medicinske sestre na poslove anestetičara na period od 1 godine, jedne medicinske sestre u CIT-u u periodu od 1 godine, dvije medicinske sestre na određeno u periodu od 1 godine i jednog laboratorijskog tehničara na određeno vrijeme u periodu od 1 godine, oglas je objavljen 9.1.2020.godine u dnevnom listu .,Oslobodenje”, na web stranici J.U.Bolnica Travnik i Službi za zapošljavanje Travnik.

Pozivaju se kandidati da dana 23.1.2020. godine (četvrtak) dodu u zgradu Uprave J.U.Bolnica Travnik na pismeni test u 9,00 sati. Poziv se odnosi na slijedeće kandidate prijavljene za poslove medicinske sestre – tehničara i laboratorijskog tehničara kako slijedi:

1) Tatar Rejhana

2) Tahirović Dženadina

3) Mameledžija Ajša

4) Jašarević Ehlimana

5) Suljić Arnela

6) Vareniković Irmana

7) Alić Haris

8) Šiljak Senedina

9) Tahirović Adisa

10)Šipčić Husein

11)Zahirović Armina

12)Grabus Ajdina

13)Šalja Ševala

14)Pajić Harun

15)Delić Amila

16)Kahvedžić Amra

17)Spahić Irma

18)Selman Nevzet

19)Jusić Muamera

20)Spahić Meliha

21)Ramić Adnan

22)Omerbegović Edina

23)Klisura Alen

24)Husam Lejla

25)Ćosić Azra

26)Mrkonja Tarik

27)Musić Nermina

28)Šiljak Fahira

29)Perenda Merhunisa

30)Zukić Sefir

31)Ćeleš Vedad

32)Mulić Irma

33)Begović Senad

34)Zolota Zlata

35)Bajrić Meliha

36)Smajić Elvir

37)Hrnčić Arman

38)Kasumović Amila

39)Omerović Halid

40)Brljak Nedžib

41)Đulić Safet

42)Fazlić Sabina

43)Haskić Hana

44)Husanović Amna

45)Kobaš Hasema

46)Hodžić-Zuhrić Suada

47)Hodžić-Tarakčija Habiba

48)Karić Munib

49)Silajdžija Kenan

50)Vrbanjac Esma

51)Kasumović — Zeljković Nahida

52)Hrustanović Eldina

i laboratorijski tehničari:

1. Klisura Mediha

2.Klisura Azra

Sa gore navedenim kandidatima isti dan će se održati i intervju u 9,30 sati.

Dana 24.1.2020.godine (Petak ) u 9,00 sati će se održati pismeni ispit za kandidate koji su se prijavili za vozača i čuvara.

Pozivaju se slijedeći kandidati koji su se prijavili za vozača:

1. Varupa Nisvet

2. Baltić Kadro

3. Hodžić Hasan

4. Lanjgić Salen

5. Bahtović Nihad

6. Hodžić Safet

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili za čuvara:

1. Spahić Haris

2. Šabić Edi

3. Omerdić Emir

4. Pavlović Vanda

 

Sa gore navedenim kandidatima isti dan će se održati i intervju u 9,30.

 

JU Bolnica Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!