JU Bolnica Travnik: Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
JU Bolnica Travnik: Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
Aktuelno

JU Bolnica Travnik: Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

v.d.Direktor Javne ustanove Bolnica Travnik raspisuje

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

1 ) JEDNE NK RADNICE – u Administrativnu službu na poslove higijeničarke — servirke do povratka radnice sa bolovanja.

USLOVI: Pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

– Završenu osmogodišnju školu

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

Prijavu (vlastoručno potpisanu) uz širu biografiju – Ovjerenu kopiju svjedožbe o završenoj osmogodišnjoj školi

Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti

Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH

Oglas se objavljuje u dnevnom listu “Oslobođenje”, na web stranici Javne ustanove Bolnica Travnik i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Općine Travnik i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene oglasom Komisija za provođenje javnog oglasa če održati intervju.

Napomena: Izabrani kandidat će biti u obavezi da u određenom roku dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta.

Prijave na oglas sa dokazina o ispunjavanju uslova oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom „Ne otvarati — Prijava na javni oglas” sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: JU Bolnica Travnik sa naznakom “Za Komisiju za provođenje javnog oglasa”, ul. Kalibunar bb., Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

JU Bolnica Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!