JU Bolnica Travnik: Oglas za prijem na određeno vrijeme
JU Bolnica Travnik: Oglas za prijem na određeno vrijeme - photo: Agencija DAN
Aktuelno

JU Bolnica Travnik: Oglas za prijem na određeno vrijeme

v.d.Direktor Javne ustanove Bolnica Travnik
raspisuje:

OGLAS za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme u trajanju od 6 mieseci

1 ) JEDNE NK RADNICE– u Administrativnu službu na poslove higijeničarke — servirke.

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:
– Završenu osmogodišnju školu

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

  • Prijavu (vlastoručno potpisanu) uz širu biografiju
  • Ovjerenu kopiju svjedožbe o završenoj osmogodišnjoi školi
  • Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti
  • Općinsko uvierenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBIH.

Oglas se objavljuje na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Travnik i na web stranici Javne ustanove Bolnica Travnik i ostaje otvoren od 3.6.2019.godine do 11.6.2019.godine.

Zadnji dan za podnošenje prijave na oglas je 11.6.2019.godine (utorak).

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: JU Bolnica Travnik sa naznakom “za kadrovskog referenta“, ul. Kalibunar bb., Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

JU Bolnica Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!