Oglas o popuni radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme
Oglas o popuni radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme
Aktuelno

JU Bolnica Travnik: Oglas o popuni radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme

Na osnovu donešene odluke o raspisivanju oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta broj: 10- 87 od 7.1.2020.godine, v.d.Direktor Javne ustanova Bolnica Travnik,

r a s p i s u j e

OGLAS za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i odredeno vrijeme

 

Na neodređeno vrijeme za popunu upražnjenih radnih mjesta:

1) Dva čuvara u Administrativu službu,odsjek unutrašnje zaštite ,

2) Dvije medicinske sestre – tehničare u Službu neurologije i psihijatrije,

3) Jedne više medicinske sestre – tehničara ili medicinske sestre – tehničara u Službu anestezije i reanimacije na poslove anestetičara,

4) Jedne medicinske sestre – tehničara u Hiruršku službu na poslove medicinske sestre – tehničara

 

Na određeno vrijeme za popunu upražnjenih radnih mjesta:

5) Jednog KV vozača na period od 6 mjeseci

6) Jedne medicinske sestre — tehničara u Internu službu do povratka radnika Maglić Nezira sa bolovanja,

7) Jedne više medicinske sestre-tehničara ili medicinske sestre – tehničara u Službu anestezije i reanimacije na poslove anestetičara na period od 1 godine,

8) Jedne medicinske sestre – tehničara u Službu anestezije i reanimacije na period od 1 godine na poslove medicinske sestre – tehničara u CIT-u,

9) Dvije medicinske sestre – tehničara u Hiruršku službu na period od 1 godine,

10) Jednog laboratorijskog tehničara u Službu za mikrobiologiju na period od 1 godine.

 

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

Pod tačkom 1) – Završenu srednju društvenog smjera – položen vatrogasni ispit – posjedovanje certifikata za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite i – dozvolu za upotrebu vatrenog oružja

Pod tačkama 2) – završenu srednju medicinsku školu opšteg smjera – položen stručni ispit – važeću licenca za samostalana rad – 1 godina radnog iskustva

Pod tačkom 3) i 7) – završenu višu medicinsku školu ili srednju medicinsku školu opšteg smjera – položen stručni ispit – važeću licenca za samostalan rad – 1 godina radnog iskustva

Pod tačkom 4) 6) 8) i 9) – završenu srednju medicinsku školu općeg smjera – položen stručni ispit – važeću licenca za samostalan rad – 6 mjeseci radnog iskustva

Pod tačkom 5) – završenu školu za KV vozača – 2 godine radnog iskustva

Pod tačkom 10) – završenu srednju medicinsku školu laborantskog smjera – položen stručni ispit – važeća licenca za samostalan rad i – 1 godina radnog iskustva

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

-Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu) uz širu biografiju za sve tačke oglasa

-Ovjerenu kopiju diplome o završenoj:

za tačku 1 srednjoj školi društvenog smjera,uvjerenje o položenom vatrogasnom ispitu,certifikata za fizičku i tehničku zaštitu i dozvolu za upotrebu vatrenog oružja

za tačke 2) 4) 6) 8) i 9) srednjoj medicinskoj školi opšteg smjera

za tačke 3) i 7) višoj medicinskoj školi ili srednjoj medicinskoj školi opšteg smjera

za tačku 5) srednjoj medicinskoj školi za KV vozača

za tačku 10) srednjoj medicinskoj školi laboratorijskog smjera

-Ovjerene kopije svjedožbi 1,11,111 i IV razreda

za tačku 1) društvenog smjera

za tačku 2) 4) 6) 8) i 9) opšteg smjera

za tačku 10) laborantskog smjera

za tačku 3) i 7) prosjek ocjena u toku školovanja na višoj medicinskoj školi

za tačku 5) svjedožbe I,II i III razreda završene srednje škole za KV vozača

-Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za tačke 2), 3),4),6),7) 8) 9) i 10)

-Važeće licence za samostalan rad za tačke 2),3),4),6),7) 8) 9) i 10)

-Potvrda o radnom iskustvu za sve tačke oglasa

-Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti (odnosi se za sve tačke oglasa)

-Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH (odnosi se za sve tačke oglasa).

 

Obavijest o raspisivanju oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje” dana 9.1.2020.godine, a integralni tekst oglasa na web stranici J.U. Bolnica Travnik i Službi za zapošljavanje Općine Travnik i ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobodenje”.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene oglasom će se održati intervju i pismeni test koji će sadržavati 5 pitanja. Ocjenu kandidata prijavljenih na oglas izvršiti če Komisija za provodenje javnog oglasa.

Napomena: Izabrani kandidati će biti u obavezi da u određenom roku dostave ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje bude primljeni.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: J.U. Bolnica Travnik sa naznakom za “Komisija za provodenje javnog oglasa” “, Ul. Kalibunar bb.Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Javna ustanova Bolnica Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!