JU Bolnica Travnik: Obavijest za prijavljene kandidate - Pismeni test i intervju
JU Bolnica Travnik: Obavijest za prijavljene kandidate - Pismeni test i intervju - photo: Agencija DAN
Aktuelno

JU Bolnica Travnik: Obavijest za prijavljene kandidate – Pismeni test i intervju

JU Bolnica Travnik

Broj: 6025

Travnik, 30.6.2020.godine

Obavještenje

Obavještavaju se i pozivaju prijavljeni kandidati da dođu dana 2.7.2020.godine (Četvrtak) u zgradu fizijatrije sala u potkrovlju na pismeni test kako slijedi:

 

I grupa med.sestara-tehničara sa početkom u 9,00 sati

1. Ćosić Azra

2. Hodžić Dženita

3. Dervić Ajna

4. Selman Nevzet

5. Hrvačić Anes

6. Omerbegović Edina

7. Višić Lejla

8. Miladinović Milica

9. Memić Anela

10. Omerbegović Merima

11. Huseljić Šejla

12. Dogan Nermina

13. Ćeleš Vedad

14. Kobaš Hasema

15. Mameledžija Ajša

16. Kasumović-Zeljković Nahida

17. Vrbanjac Esma

18. Muslimović Armin

19. Fazlić Sabina

20. Jašarević Ehlimana

21. Zukić Devleta

22. Čelarević Ismeta

23. Gudić Vernesa

24. Smajić Elmir

25. Tatar Rejhana

26.Đelilbašić Merima

27.Grizić Hasiba

28. Grabus Ajdina

29.Grabus Selma

30.Dulić Safet

31. Čejvan Alisa.

 

II grupa med.sestara-tehničara sa početkom u 9,30 sati

1. Husam Lejla

2. Mrkonja Tarik

3. Krnjić rođ. Šiljak Fahira

4. Hodžić Tarakčija Habiba

5. Perenda Merhunisa

6. Basara Azra

7. Tulić Smriko Lejla

8. Zahirović Armina

9. Đerbez Amela

10. Brkić – Malkoč Rašida

11. Čizmo Ajla

12. Rebihić Mersiha

13. Alić Haris

14. Tahirović Dženedina

15. Husanović Amna

16. Tolja Edina

17. BrIjak Nedžib

18.Opardija Aldina

19. Berbić Amina

20. Hrnjić Aldina

21. Haskić Ajla

22. Palić Merima

23. Hrustanović Eldina

24. Rubanović Lutvija

25. Vrbanjac-Letić Senada

26. Trako Mahira

27.1drizović Adin

28. Kadrić Zilka

29. Burić Ammar

30. Ridžić Hata i

31. Kasumović Amila

 

III grupa med.sestara-tehničara sa početkom u 10,00 sati

1. Pezer Merima

2. Zukić Emir

3. Pajić Harun

4. Šiljak Senedina

5. Delić Arnela

6. Švraka Mejrema

7. Odobašić Kulenović Amela

8. Herceg Fenisa

9. Bajrić Meliha

10. Čejvan Sanela

11. Smajić-Topčić Mirnesa

12. Beganović rod. Prcanović Sejada

13. Švraka Selma

14. Kukić Amina

15. Hrnčić Arman

16. Memić Izet

17. Mulić Irma

18. Zukić Sefir

19. Trgovčević Umihana

20. Karić Munib

21. Čorović Alis

22. Baručija Amra

23. Fifić Amel

24. Kosovac Samira

25. Delić Amila

26. Grabus Ferida

27. Purić Selvina

28. Hodžić Mustafa

29. Tahirović Adisa

30. Hukić Selma

31. Hodžić Senahid

32. Hatarić Halil

 

Akušerke i anestetičari u 10,30 sati

1. Petrović Lejla

2. Zukanović Lejla

3. Čauš Đenan

4. Beba-Beklija Mirnesa

5. Đidić Leila i

6 Šipčić Husein

 

Laboranti u 11,00 sati

1. Ganić Edina

2. Sefer Hatidža

3. Omerbegović Sabira

4. Klisura Mediha

5. Omerdić Amar i

6. Hasanbegović Azra

 

Farmaceuti u 11,30 sati

1. Bradić Armina

2. Popaja Dženana

3. Haskić-Bilić Senada

4. Vidović Mahira

5. Odobašić Kulenović Amela

6. Prcanović Amra

7. Dizdarević Almedina

8. Šafradin Ivana i

9. Dervišić Mirzada

 

Krojači sa početkom u 12 sati

1. Memić Jasmina

2. Salkica Meliha

3. Lozić Edin i

4. Grabus Zehnira

Nakon pismenog testa krojači u 12,30 sati imaju praktični rad, a u 13,00 sati intervju.

 

Dana 3.7.2020.godine kandidati će imati intervju kako slijedi:

I grupa sa početkom u 8,00 sati

II grupa sa početkom u 8,30 sati

III grupa sa početkom u 9,00 sati

Akušerke i anestetičari sa početkom u 9,30 sati

Laboranti sa početkom u 10,00 sati i

Farmaceuti sa početkom u 10,30 sati.

 

SVI KANDIDATI SU DUŽNI PONIJETI LIČNU KARTU, MASKU I OLOVKU.

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!