Arhiva

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za poduzetnike-poslodavce za šestomjesečnu praktičnu doobuku i zapošljavanje mladih osoba

Općina Travnik raspisuje Javni poziv za poduzetnike-poslodavce koji će u periodu od 01.06.2016. do 31.11.2016. godine prihvatiti na šestomjesećnu praktičnu doobuku i zapošljavanje nezaposlene osobe do 35 godina starosti, sa završenom srednjom stručnom školom, a koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba (biro za zapošljavanje).

Općina Travnik i Njemačka fondacija WoH-D, u saradnji sa Udruženjem “Progres”, Sarajevo, će obezbjediti sredstva za finansijsku podršku 6 (šest) polaznika doobuke, u iznosu od 400,00 KM mjesećno za svakog polaznika, koji mogu biti zaposleni kod jednog ili više poslodavaca.

Obaveze po osnovu poreza i doprinosa na platu polaznika treba da snose poslodavci kod kojih polaznici zasnivaju radni odnos na određeno vrijeme (6 mjeseci).

Poziv za predaju aplikacija otvoren je 0d 05.05.2016. do 20.05.2016. godine do 15,30 sati.

Prijave na ovaj javni poziv se predaju Službi za razvoj, privredu i vanprivredu putem protokola Općine Travnik.

Uz prijavni formular koji se može dobiti na protokolu Općine Travnik, svaki radni dan od 7,00-15,30 sati ili na web stranici Općine Travnik www.opcinatravnik.com.ba potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju rješenja o registraciji djelatnosti.

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti kod Stručnog savjetnika za privredu Elme Pružan, u kancelariji Općine Travnik, broj 35. Ili na telefon broj 030/511-277.

N A Č E L N I K

Admir Hadžiemrić, dipl.ecc

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!