Javni poziv za izbor organa mjesne zajednice Kalibunar
Javni poziv za izbor organa mjesne zajednice Kalibunar - photo: Agencija DAN
Aktuelno

Javni poziv za izbor organa mjesne zajednice Kalibunar

Pozivaju se građani koji su upisani u izvod iz Centralnog biračkog spiska za MZ Kalibunar, odnosno građani koji imaju evidentirana prebivališta u naseljenim mjestima, naseljima i ulicama koje pripadaju MZ Kalibunar, da učestvuju u izborima za organe mjesne zajednice i da biraju  delegate za Skupštinu MZ, kandiduju predsjednika Skupštine, te predsjednika i članove Savjeta mjesne zajednice.

I – Mjesna područja sa statusom izbornih jedinica u MZ Kalibunar

U cilju omogućavanja učešća većeg broja građana i građanki u procesu izbora organa MZ Kalibunar, sjednice zborova građana održati će se za sljedeća mjesna područja:

  1. Ovčarevo sa pripadajućim naseljenim mjestima i naseljima: Bilića Dočić, Bilići, Lovrići, Radića brdo,Vlahovića brijeg i Zagaj,
  2. Jankovići sa pripadajućim naseljenim mjestima i naseljima: Jankovići i Jedikovac,
  3. Kalibunar 1 sa pripadajućim ulicama: Derviš efendije Korkuta,
  4. Kalibunar 2 sa pripadajućim ulicama: Kalibunar, područje Grozdovi i naselje do Bolnice,
  5. Kalibunar 3 sa pripadajućim ulicama: Grge Novaka, Muhameda Kulenovića, Vjekoslava Karasa i Vlašička,
  6. Meljanac – (Mali niz) sa pripadajućim ulicama: Meljanac i Kacijan.

II – Struktura organa MZ Kalibunar

Približna teritorijalna, nacionalna, polna i dobna struktura organa MZ Kalibunar obezbjediti će se kombinacijom broja mjesta u Skupštini i Savjetu MZ Kalibunar, broja birača i broja mjesnih područja, na način iskazan u tebeli broj 1. ovog Javnog poziva.

Tabela 1.

R/B NAZIV MJESNOG PODRUČJA BROJ PREDSTAVNIKA MJESNOG PODRUČJA
SKUPŠTINA MZ

(na bazi 43 delegata)

SAVJET MZ

(na bazi 11 članova)

1. OVČAREVO 7 2
2. JANKOVIĆI 2 1
3. KALIBUNAR 1 8 2
4. KALIBUNAR 2 9 3
5. KALIBUNAR 3 5 1
6. MELJANAC – MALI NIZ 8 2
Ukupno: 39 11

Konačnu raspodjelu mandata u Skupštini MZ Kalibunar utvrditi će Komisija Općinskog vijeća za provođenje izbora u MZ Centar i Kalibunar, kombinacijom izbornih rezultata kandidata i broja mjesta predviđenih za određeno mjesno područje.

Prilikom izbora Savjeta MZ Kalibunar, Skupština će na temelju principa i podataka koji se primjenjuju kod izbora delegata u Skupštini MZ obezbjediti poštivanje približne strukture Savjeta, o čemu konačno mišljenje daje Komisija.

III – Raspored održavanja zborova građana

 

Zborovi građana mjesnih područja, koji u smislu primjene pravila ovog Javnog poziva imaju status izbornih jedinica unutar MZ Kalibunar, održati će se prema rasporedu prikazanom u tabeli 2. ovog Javnog poziva.

Tabela 2.

R/B NAZIV ZBORA GRAĐANA (MJESNO PODRUČJE) MJESTO

ODRŽAVANJA

VRIJEME ODRŽAVANJA
DATUM SAT
1. OVČAREVO Hrvatsko Kazalište Travnik 20.01.2020. 17:30
2. JANKOVIĆI Hrvatsko Kazalište Travnik 21.01.2020. 17:30
3. KALIBUNAR OŠ Kalibunar 22.01.2020. 17:30
4. KALIBUNAR 2 OŠ Kalibunar 23.01.2020. 17:30
5. KALIBUNAR 3 OŠ Kalibunar 24.01.2020. 17:30
6. MELJANAC-MALI NIZ OŠ Kalibunar 31.01.2020. 17:30

IV – Način rada zborova građana

Rad zborova građana je javan i odvija se na sjednici. Glasanje na zborovima je javno. Pravo učešća u radu zborova građana imaju samo građani koji se nalaze na biračkom mjestu ili im je prebivalište  evidentirano na adresi naseljenih mjesta i ulica za koje je organizovan zbor.

Sjednicom zbora građana predsjedava lice imenovano od strane Komisije Općinskog vijeća za provođenje izbora u MZ Centar i MZ Kalibunar.

 

V – Dodatne informacije

Dodatne informacije vezane za izborni proces u MZ Kalibunar mogu se dobiti u Službi za opću upravu i BIZ općine Travnik.

Ovaj Javni poziv će se objaviti na web stranici općine Travnik, sredstvima informisanja, te na oglasnim tablama ili panoima MZ Kalibunar.

 

Općina Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!