JAVNI POZIV za dostavu prijedloga kandidata za "Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2018. godinu"
JAVNI POZIV za dostavu prijedloga kandidata za "Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2018. godinu" - photo: BUG.ba (arhiv)
Sport

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga kandidata za “Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2018. godinu”

Na osnovu člana 2. Pravila za izbor sportiste i sportske ekipe Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, a u cilju što transparetnijeg izbora najboljih sportista, sportskih ekipa i posebnih priznanja Sportskog saveza Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, Sportski savez Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna objavljuje

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga kandidata za

” Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2018. godinu “

 

Član 1.

Objavljuje se Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za “Izbor najboljeg sportsite Kantona za 2018. godinu” sa Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna za ostvarene rezultate u 2018. godini.

 

Član 2.

Za nominaciju za  “Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2018. godinu” treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. da su sportiste članovi kluba sa područja SBK/KSB;
 2. u kategorijama najuspješniji sportista, sportistkinja, sportista i sportistkinja iz ekipnih sportova da imaju navršenih 16 godina;
 3. da su sportski klubovi i ekipe upisane u Registar sportskih klubova Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta;
 4. sportisti, sportski klubovi i ekipe sa područja Općine Kiseljak moraju imati status članice granskog saveza sa područja SBK/KSB, a isti mora biti član Sportskog saveza SBK/KSB.

 

Član 3.

Nominacije za “Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2018. godinu” dostavljaju se za sljedeće kategorije:

 • najuspješniji sportista,
 • najuspješnija sportistkinja,
 • najuspješniji sportista iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija sportistkinja iz ekipnih sportova,
 • najuspješniji sportista u kategoriji juniora,
 • najuspješniji sportista u kategoriji juniora iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija sportistkinja u kategoriji juniorki,
 • najuspješnija sportistkinja u kategoriji juniorki iz ekipnih sportova,
 • najuspješniji sportista u kategoriji kadeta,
 • najuspješniji sportista u kategoriji kadeta iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija sportistkinja u kategoriji kadetkinja,
 • najuspješnija sportistkinja u kategoriji kadetkinja iz ekipnih sportova,
 • najuspješniji sportista u kategoriji sportista/iskinja s tjelesnim oštećenjem,
 • najuspješniji trener,
 • najuspješniji trener iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija ekipa u muškoj konkurenciji,
 • najuspješnija ekipa u ženskoj konkurenciji,
 • najuspješnija juniorska ekipa u muškoj konkurenciji,
 • najuspješnija juniorska ekipa u ženskoj konkurenciji,
 • najuspješnija kadetska ekipa u muškoj konkurenciji,
 • najsupješnija kadetska ekipa u ženskoj konkurenciji,
 • najuspješnija ekipa u kategoriji sportista s tjelesnim oštećenjem.

Izbor u navedenim kategorijama vršit će se u skladu sa Pravilima za izbor sportiste i sportske ekipe SBK/KSB koji je sastavni dio Javnog poziva.

 

Član 4.

Nominacije za posebna priznanja Sportskog saveza SBK/KSB dostavljaju se za sljedeća priznanja:

 1. Nagrada za životno djelo,
 2. Zlatna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB,
 3. Srebrna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB,
 4. Bronzana plaketa Sportskog saveza SBK/KSB,
 5. Priznanje “Sportski radnik godine“,
 6. Nagrada “Sportski novinar godine”,
 7. Posebna priznanja sportistima i organizacijama.

Priznanja Sportskog saveza SBK/KSB dodjelit će se u skladu sa Pravilnikom o nagradama i priznanjima koji je sastvni dio Javnog poziva.

 

Član 5.

Nagrada za životno djelo u oblasti sporta dodjeljuje se licima koja su neprekidno u toku najmanje 40 godina svoje kontinuirane aktivnosti u oblasti sporta imala izuzetno zapažene rezultate i doprinjeli razvoju sporta i unapređenja sporta u sljedećim područjima:

 • Znanstveno-istraživački rad u oblasti sporta
 • Publicistički rad u oblasti sporta
 • Organizacijski i sistematski doprinos u oblasti sporta
 • Projektovanje i izgradnja sportske infrastrukture
 • Vrhunsko međunarodno dostignuće.

 

Član 6.

Plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjeljuje se licima koja su kontinuirano djelovala u oblasti sporta i  imala izuzetno zapažene rezultate i doprinjeli razvoju sporta i unapređenja sporta, afirmisali Kanton i državu Bosnu i Hercegovinu, a dodjeljuju se kako slijedi:

 • Zlatna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjeljuje se za aktivan rad preko 30 godina;
 • Srebrna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjeljuje se za aktivan rad preko 25 godina;
 • Bronzana plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjeljuje se za aktivan rad preko 20 godina.

 

Član 7.

Priznanje “Sportski radnik godine” dodjeljuje se sportskom radniku koji tokom kalendarske godine ostvari izvanredne rezultate u omasovljenju organizacija, njenom uspješnom rukovođenju i razvoju, učestvuje u ostvarivanju visokih sportskih rezultata,  popularizaciji sporta uopće kao i dugogodišnji uspješni rad u organizacijama sporta.

 

Član 8.

Priznanje “Sportski novinar godine“ dodjeljuje se sportskom novinaru za rad u sportskom novinarstvu, za objektivno i blagovremeno praćenje sportskih događaja na prostoru SBK/KSB.

 

Član 9.

Prijava na Javni poziv treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

 1. Prijavu za Javni poziv na obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva;
 2. Kraću biografiju nominovanog kandidata, kluba i ekipe;
 3. Potvrdu krovnog granskog saveza o nastupu za reprezentativne selekcije BiH;
 4. Rodni list ili potvrda iz CIPS-a za nominacije u kategorijama najuspješniji sportista, sportiskina, sportista i sportistkinja iz ekipnih sportova;
 5. Zapisnik sa takmičenja u pojedinačnim sportovima gdje vidno da je učestvovalo minimalno osam (8) takmičara;
 6. Ovjerene kopije diploma;
 7. Sportski klubovi i ekipe ovjerenu konačnu tabelu za takmičarsku sezonu 2017/2018 i ovjerenu tabelu za polusezonu 2018/2019 od granskog saveza;
 8. Dokaz o kontinuiranom radu (nagrada za životno djelo, plakete Sportskog saveza SBK/KSB);
 9. CD sa fotografijama i biografijom nominiranih.

 

Član 10.

Prijave sa svim traženim dokumentima u zatvorenoj koverti dostaviti lično ili poštom preporučeno,  sa naznakom za Ocjenjivački sud/Žiri „Izbora najboljeg sportiste Kantona za 2018. godinu” ili za  “Komisiju za nagrade i priznanja SS SBK/KSB” na adresu:

Sportski savez SBK/KSB

Erika Brandisa bb

72270 Travnik

(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)

Javni poziv  otvoren je do 20. januara 2019. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Broj: 01-301/2018-12-10

Datum: 10. decembar 2018. godine

 

P R E D S J E D N I K

Mirsad Ibrišimbegović, dipl. inž. arh.

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE:

Javni poziv za Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2018 godinu

Pravila za izbor sportista i sportskih ekipa Srednjbosanskog kantona_Kantona Središnja Bosna

Pravilnik o nagradama i priznanjima Sportskog saveza Srednjbosanskog kantona_Kantona Središnja Bosna

Prijavni obrazac za Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2018

 

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!