Aktuelno

JAVNI KONKURS za prijem radnika u radni odnos

Na temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna („sl. novine KSB“ br. 7/19), članka 26 Statuta JU Opća bolnica Jajce v.d. Ravnatelj JU Opća bolnica Jajce raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos

Agencija DAN

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!