Aktuelno

Danas obilježena godišnjica smrti Osmana Porića

Danas je u Travniku simbolično obilježena godišnjica smrti ratnog komadanta Osmana Porića.

Osman Porić je rođen 20. 6. 1949. godine u Travniku. U Travniku je završio osnovnu i srednju Učiteljsku školu. Potom je završio Hemijsko-tehnološki fakultet. Po zanimanju je bio inžinjer zaštite na radu. Školu rezervnih oficira, smjer pješadija, završio je 1971. godine u Bileći. U JNA je bio rezervni oficir u činu majora. Pred agresiju na RBiH radio je kao sekretar u Vatrogasnnom društvu Travnik. Bio je oženjen suprugom Zvjezdanom, a njegova dva sina, Glen i Jasenko, zajedno s njim, bili su u 312. brigadi Armije RBiH. Mnogo je volio svoju porodicu i brinuo o njoj. Bio je neumorni borac za mir i slogu među našim narodima, ali kad je došlo do agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, predano se uključio u njenu odbranu na samom početku.
U svakom poslu isticao se svojom operativnošću i najsloženije borbene situacije rješavao je brzo, energično, jednostavno, odlučno.

U brigadama Travnika (312. mtbr/bbr) i Novog Travnika (308. bbr/708. slbr) obavljao je operativne, štabne i komandantske dužnosti. Odigrao je sudbinsku ulogu u odbrani slobodnih teritorija na Ključko-sanskom bojištu, oktobra 1995. godine. Predvodeći brigadu u napadu, u činu pukovnika, na dužnosti komandanta 708. slavne lahke brigade Novi Travnik, poginuo je 13. oktobra 1995. godine na planini Mulež (Ključko bojište).

Ratno priznanje Značku „Zlatni ljiljan“ dobio je posthumno 1995. godine.

 

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!