Oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Aktuelno

BOLNICA TRAVNIK: Termini intervjua za kandidate prijavljene na javni oglas

Komisija za provođenje javnog oglasa Broj: 10100

Travnik, 24.12.2019. godine

Komisija za provođenje javnog oglasa Javne ustanove Bolnica Travnik, poziva kandidate koji su se prijavili na oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta na neodređeno i određeno vrijeme: jednog SS fizioterapeutskog tehničara na neodređeno vrijeme, jednog VKV kuhara na neodređeno vrijeme, na poslove šefa kuhinje, dva SS fizioterapeutska tehničara na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, jedne medicinske sestre na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, dvije akušerke na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, jednog SS laboratorijskog tehničara na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, jednog višeg laboratorijskog tehničara ili dipl.ing,med.laborat.dijagnostike na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, četiri NK radnice na poslove higijeničarke — servirke na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine, jednog KV krojača na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci i jednog KV kuhara na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, objavljen dana 11.12.2019.godine u dnevnom listu „Oslobodenje”, web stranici JU Bolnica Travnik i Službi za zapošljavanje Travnik

da dana 27.12.2019.godine (Petak) dođu u zgradu Uprave JU Bolnica Travnik na intervju.

 

-Kandidati prijavljeni za poslove higijeničarke — servirke:

1.Neslanović Zumreta
2.Susak Medisa
3.Gazić Halida
4.Keško Semra
5.Čorbeg Almasa
6.Mrkonja Irmisa
7.Melić Emina
8.Palić Semina
9.Kasumović Habiba
10.Berbić Edina
11.Delić Aida
12.Adilović Larisa
13.Strukan Emina
14.Muslimović Nadira
15.Rebihić Zlata
16.Sejdić Haska
17.Beganović Edina
18.Delalović Muvedeta
19.Luković Ismeta
20.Skopljak Mirsada
21.Mešić Namira
22.Skiljan Armela
23.Mrkonja Amra
24.Šakić Naida
25.Akeljić Jadranka
26.Čajo Sadeta
27.Porča Denisa
28.Dačić Mara
29.Čosić Nataša
30.Delić Seida. u 8,30 sati intervju.

 

-Kandidati prijavljeni za poslove medicinske sestre:

1.Jašarević Ehlimana
2.Tatar Rejhana
3.Grabus Ajdina
4.Spahić Meliha
5.Perenda Merhunisa
6.Musić Nermina
7.Zahirović Armina
8.Rebić Mersiha
9.Tahirović Dženedina
10.Husanović Amna
11.Palić Merima
12.Hrustanović Eldina
13.Haskić Hana
14.Mameledžija Ajša
15.Bajrić Meliha
16.Tahirović Adisa, u 9,30 sati intervju.

 

-Kandidati koji su se prijavili za poslove fizioterapeuta:
1.Lovrenović Monika
2.Islamović Ajdin
3.Mandžuka Majda
4.Alispahić Adila
5.1brišimbegović Nerma
6.Velić Ajdin
7.Šečić Mirza, u 11,00 sati intervju.

-Kandidati koji su se prijavili za poslove višeg laboratorijskog tehničara:

1 .Begović Selma
2.Omerdić Amar, u 11,30 sati intervju.

-Kandidat koji se prijavio za poslove SS laboranta:

1.Klisura Azra
2.Begović Selma
3.Omerdić Amar, u 11,45 sati intervju.

-Kandidati koji su se prijavili za šefa kuhinje:

1 .Hrnjić Adis
2.Bašić Selvedina
3.Karić Ahmet
4.Čejvan Zehra, u 13,15 sati intervju.

 

-Kandidati koji su se prijavili za KV krojača

1.Dervić Zilha
2.Salkica Meliha
3.Pandža Merima
4.Grabus Zehnira
5.Hodžić Semina, u 13,30 sati intervju.

 

U ponedjeljak, 30.12.2019. godine se pozivaju se slijedeći kadidati: medicinske sestre, SS fizioterapeutski tehničari VŠ i SS laboratorijski tehničari kako bi prisustvovali obaveznom testu u 8,00 sati.

Za VKV kuhare i KV krojače pismeni test će se održati isti dan u 8,50 sati. Praktični dio ispita za KV krojače u 10,00 sati, a za VKV kuhare.

 

Predsjednik komisije za provođenje javnog oglasa

Ekrem Mrakić dmt

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!